Kunt u niet stemmen? Machtig iemand anders!

Foto van een stempas en volmachtsbewijs

Als u op de verkiezingsdag niet zelf uw stem uit kan brengen, dan kunt u iemand anders dat voor u laten doen. U geeft die persoon dan een volmacht om namens u te stemmen. Zo gaat uw stem niet verloren!

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde is iemand die in de gemeente Leerdam, Vianen of Zederik woont en ook een stempas heeft ontvangen voor deze verkiezing. Deze stempas geeft u samen met een kopie van uw legitimatiebewijs aan degene die voor u gaat stemmen. U kunt de machtiging geven tot op de dag van de verkiezingen.

De persoon die u machtigt, mag niet meer dan twee machtigingen aannemen en moet de volmachtstem op het zelfde moment als zijn of haar eigen stem uitbrengen. Ook moet hij of zij de kopie van uw identiteitsbewijs laten zien aan de voorzitter van het stembureau.

Geldige identiteitsbewijzen bij de verkiezing zijn de volgende documenten van Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor niet-Nederlanders volstaat een geldig Nederlandse verblijfsvergunning.