Mogelijk hertelling stemmen Vijfheerenlanden

Overzichtsfoto van het tellen van de stemmen

De verkiezingsuitslag van de gemeente Vijfheerenlanden is voor enkele kandidaten aanleiding tot twijfel over de juistheid van het aantal stemmen dat zij behaald hebben. Er is gerede twijfel over de telling van voorkeursstemmen op kandidaatsniveau en betreft het aantal stemmen op één kandidaat op 2 stembureaus van 2 verschillende partijen.

Hertellen kan nu alleen plaatsvinden na besluit tot hertelling door de organiserende gemeenteraad. Op 6 december neemt de gemeenteraad van Leerdam het besluit of en met welke strekking er een hertelling komt. Deze hertelling zal dan plaatsvinden op 12 december 9.00 uur aanstaande in het Dak.