Voortgang Vijfheerenlanden

Op woensdagavond 29 juni 2016 was er het eerste Vijfheerenlanden-Beraad. De avond opende met een verklaring over de voortgang van de interprovinciale commissie (IPC). Dit is de commissie die de opdracht heeft gekregen om het herindelingsontwerp te maken voor de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden. Deze verklaring is als volgt:

‘De IPC heeft op maandagavond 27-6 de burgemeesters geïnformeerd over de stand van zaken in de voorbereiding van het herindelingsontwerp. De IPC heeft aangegeven volgende week met een besluit te komen hierover. Over de inhoud van dat besluit zal de IPC zo snel mogelijk na besluitvorming mededeling doen aan de gemeenten.

Mede gezien de reeds opgelopen vertraging moet er rekening mee gehouden worden dat de zienswijzeperiode niet in de zomervakantie zal plaatsvinden. Aan de hand van de besluitvorming door de IPC zal de Stuurgroep zich beraden over het vervolgproces en de gemeenteraden hierover berichten.’

De avond vervolgde met een sessie waarbij de raadsleden werden gevraagd om na te denken over allerlei aspecten voor de nieuwe gemeente. Daarna volgde het daadwerkelijke Vijfheerenlanden-Beraad met deze onderwerpen.