Reageren op wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik

Logo gemeente Vijfheerenlanden.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer van de
Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland.

Schriftelijk reageren
De commissie biedt inwoners, bedrijven en organisaties tot vrijdag 22 december 2017 de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op dit wetsvoorstel.

Hoorzitting en spreektijd
Na afloop van de reactietermijn besluit de commissie of zij het gebied wil bezoeken en een hoorzitting zal houden. Bij deze hoorzitting is er spreektijd voor gemeenten en (maatschappelijke) groeperingen. Er is geen spreektijd voor inwoners die op persoonlijke titel willen inspreken. U kunt bij uw reactie op het wetsvoorstel aangeven of u bij de hoorzitting zou willen spreken en namens wie. Als er een hoorzitting komt dan bepaalt de commissie de spreektijd. U kunt dan uw schriftelijke reactie kort toelichten (circa 3 minuten) en vragen van de commissie beantwoorden.

Reactie versturen
De reactie kan verstuurd worden aan:
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T. 070-3182211
E. cie.biza@tweedekamer.nl