Reisdocumenten

Schermafbeelding van de app in de Google Playstore

Bij de productie van circa 5000 paspoorten en identiteitskaarten heeft zich een technisch probleem voorgedaan. Hierdoor kan het in enkele gevallen voorkomen dat één van de elektronische echtheidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt. Hoewel er geen signalen bekend zijn dat deze productiefout tot problemen heeft geleid bij grenscontroles, ontvangen de mensen die mogelijk de productiefout in hun reisdocument hebben, wel een brief hoe dit te controleren.
Het probleem heeft zich voorgedaan tijdens de productie bij IDEMIA gedurende zeven weken in de periode van april tot en met juni 2018. Op basis van een steekproef lijkt deze fout voor te komen bij bijna 1 procent van de in die weken geproduceerde documenten. Dat zijn in totaal ongeveer 5.000 reisdocumenten.

Gaat u binnenkort op vakantie en wilt u uw reisdocument controleren?

Er is een Android-app beschikbaar waarmee u zelf de echtheidskenmerken van het paspoort kunt checken: BZK-ID van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Lees hier hoe de app werkt. Geeft de app aan dat uw reisdocument niet goed is? Maak dan een afspraak voor de aanvraag van een nieuw reisdocument, bij voorkeur via de website of telefoon, maar hiervoor langs komen bij onze receptie mag ook.
Heeft u geen mogelijkheid om zelf de controle uit te voeren via de app of twijfelt u aan het resultaat, dan kunt u tijdens de openingstijden van de balies burgerzaken langskomen met uw reisdocument.

Informatie

Er is ook een centraal telefoonnummer waar u terecht kunt met vragen: 0800 020 1046. Een e-mail sturen kan ook: mijnreisdocumenten@rvig.nl 
Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen op www.rijksoverheid.nl