Slotdebat op 14 november 2018

Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.

Uniek

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bestaat uit maar liefst 15 kernen. Wat die kernen met elkaar delen is dat ze allemaal uniek zijn.

Hoe kan de nieuwe gemeente recht doen aan al die unieke karakters en toch dichtbij en betrokken zijn? Wat kunnen en willen inwoners zelf doen in hun directe leefomgeving? Welke ruimte vragen zij hiervoor van de nieuwe gemeente?

Slotdebat

Het politiek slotdebat is een activiteit van de stichting Licht op Vianen in samenwerking met Het Kontakt, mogelijk gemaakt door Vijfheerenlanden. Reserveren voor het gratis debat in Podium Helsdingen is verplicht, dat kan door te mailen naar info@lichtopvianen.nl  of via facebook Licht op Vianen. Er is plaats voor 244 mensen.

Uw ideeën voor het lijsttrekkersdebat in Vianen

Tot en met 13 november kunt u meedoen aan het online onderzoek dat bepalend is voor de onderwerpen die aan bod komen tijdens het lijsttrekkersdebat in Podium Helsdingen op woensdagavond 14 november.

Onderwerpen

  • Het tussentijds resultaat laat zien dat het niet luisteren naar de burger het meest genoemd wordt. Deelnemers aan het onderzoek verwijzen naar het bouwplan Sluiseiland waar veel is misgegaan, naar de problemen rond de aanleg van glasvezel in het buitengebied en naar het uitblijven van maatregelen tegen het sluipverkeer.
  • Hoe denken de politieke partijen die op 21 november meedoen aan de verkiezingen van de gemeenteraad Vijfheerenlanden de burger de komende vier jaar te betrekken bij hun beleid? Mensen willen weten hoever de politieke leiders daar in willen gaan. De meest gekozen onderwerpen komen tijdens het debat in Vianen aan de orde.
  • Uit alle tot nog toe binnengekomen reacties blijkt veel ergernis te bestaan over de winkelsluiting op zondag, waardoor mensen genoodzaakt zijn om voor hun boodschappen uit te wijken naar Nieuwegein of Houten. ‘En dat leidt tot verlies van tijd en meer autogebruik’, ‘Verruiming van openingstijden stimuleert de werkgelegenheid’, aldus enkele opmerkingen. Andere onderwerpen zijn de leefbaarheid van de kernen, de behoefte aan starterswoningen en huurwoningen voor ouderen die niet in aanmerking komen voor sociale woningbouw.
  • Enkele jonge ouders vragen zich af waarom alle locaties voor kinderopvang in Vianen in handen zijn van één en hetzelfde bedrijf en ook waarom kinderopvang in Hoef en Haag niet hoog op de agenda staat. Mensen maken zich verder zorgen over de luchtkwaliteit, over het zwerfvuil, het gebrek aan handhaving op allerlei gebied en over de verkeersveiligheid. Ook zijn er opmerkingen over het eigentijdse thema duurzaamheid. Alle betrokken gemeenten (Vianen, Leerdam en Zederik) scoren in de ranglijsten slecht op duurzaamheid, omdat de politieke wil om te investeren ontbreekt, aldus een van de respondenten.

Waar, wanneer en wie leidt de discussie

Het politiek slotdebat vindt plaats op woensdag 14 november van 20.00 tot 21.30 in de theaterzaal van Helsdingen, precies een week voordat de stembussen opengaan. Bas van Werven (BNR Nieuwsradio) en de uit Vianen afkomstige Maaike Timmerman (Goedemorgen Nederland) leiden de discussie.

Lijsttrekkers

De lijsttrekkers zijn Marie de Jong-Middelkoop (CDA), Teus Meijdam (VHL Lokaal), Christa Hendriksen (D66), Arie Keppel (SGP), Erik van Doorn (GroenLinks), Tirtsa Kamstra (CU), Joop van Montfoort (PvdA) en Hanneke van der Leun-Schout (VVD).