Snel internet

Afbeelding van een rol glasvezel snoer

Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar. Steeds meer diensten gaan digitaal, niet alleen van de gemeente, maar ook van scholen, zorgverzekeraars en de Belastingdienst. Ook bij thuiswerken of als zzp’er is snel internet belangrijk. Daarom vinden de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen voor snel internet.

Status augustus 2018; downloadsnelheden in de gemeente
Status augustus 2018; downloadsnelheden in de gemeente

Waarom snel internet?

In de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden is nog niet overal snel internet. Dit gaat om ongeveer 1300 adressen. De provincie Utrecht biedt financiële middelen aan gemeenten voor verbetering van de digitale bereikbaarheid waar deze niet aan de norm van 100 MB per seconde voldoet. Daarnaast is de vitaliteit en bereikbaarheid van onze kernen heel belangrijk: snel internet is voor iedereen.

Waar staan we nu?

Het is een ingewikkeld proces waarbij meerdere partijen meedenken over de digitale bereikbaarheid, zowel marktpartijen als ook overheden. In een eerder stadium heeft marktpartij Giessenlanden een aanbod gedaan. Dit aanbod was echter te duur en daarom heeft het college in haar besluit op 5 juni 2018 daar niet voor gekozen.

Momenteel zijn twee marktpartijen zelfstandig zonder afspraken met de gemeente actief een campagne gestart om klanten te werven. Glasvezel Buitenaf is gestart met een campagne en Stichting VijfheerenlandenNet geeft aan een dezer dagen een de verkoop te starten.

Daarnaast zijn er nog meer aanbieders die interesse hebben in Vijfheerenlanden en die dit bij de gemeente gemeld hebben. Dit is onder andere Glasdraad. Alle genoemde partijen hebben op 1 oktober een pitch gehouden voor raadsleden en inwoners.

Foto informatieavond 1 oktober

Wat is er op 1 oktober gebeurd?

Woordvoerder Maks van Middelkoop blikt terug op de thema-avond op 1 oktober: “De marktpartijen hebben globaal aangegeven wat zij voor Vijfheerenlanden kunnen doen. Zo gaf KPN aan een voorkeur te hebben voor het aansluiten van alleen kernen, wacht Glasdraad een convenant met de gemeente af, is Glasvezel Buitenaf voor eigen rekening en risico een vraagbundelingscampagne gestart en heeft Stichting Vijfheerenlandennet op 1 oktober mondeling aangekaart haar wensen graag bij de gemeente onder de aandacht te brengen, een onderdeel daarvan is een lening of garantstelling van 20 miljoen euro.

Foto van wethouder Maks van Middelkoop

Wat is de rol van de gemeenten?

Maks van Middelkoop, woordvoerder namens de drie gemeenten: “De aanleg van snel internet/glasvezel is een vrije markt. Iedereen mag een campagne starten en kabels in de grond leggen. De gemeente heeft hier géén invloed op. Zij kan wel aangeven wat de wensen van de gemeente zijn en toetsen of er wellicht marktpartijen zijn die op basis hiervan, afspraken zouden willen maken (in de vorm van een convenant). In dit convenant maakt de gemeente met de aanbieder(s) harde afspraken over legeskosten en dergelijke, wat kan leiden tot een aantrekkelijke korting. Via het convenant willen wij snel internet voor alle adressen in het buitengebied, niet alleen de makkelijk bereikbare panden bewerkstellingen.”

Gaan de gemeenten 20 miljoen lenen aan Vijfheerenlandennet?

We vinden de opzet van Vijfheerenlandennet als collectief en als bewonersinitiatief ontzettend sympathiek. De markt heeft echter aangetoond dat er voldoende partijen zijn die snel internet in ons gebied willen aanleggen. Daarom kunnen wij zo’n groot bedrag niet verantwoorden. Om dezelfde reden hebben wij besloten niet met Giessenlanden.net, een vergelijkbaar initiatief, in zee te gaan. Mocht de gemeenteraad/raden hier anders over denken, dan is een nieuw besluit nodig. De gemeente is wel bereid de samenwerking met Stichting VijfheerenlandenNet verder te onderzoeken en nodigt hen daarom uit met ons hierover in gesprek te gaan.

Wat adviseert u bewoners die een aanbod hebben gekregen?

Wij hebben gezien dat aanbieders nu al campagne aan het voeren zijn. Dit is mooi, maar voor eigen risico. We hebben nog geen convenant gesloten, met geen enkele partij. We kunnen de mensen niet helpen bij hun keuze, maar het is goed om te weten dat er meerdere partijen actief zijn. Niemand is er bij gebaat dat er straks meerdere partijen elk een klein percentage klanten binnen haalt, waardoor het aanbod versnippert. Doe wat in uw situatie goed is, die keuze moet u zelf maken. Daar kan en mag een gemeente zich niet in mengen.

Hoe zit het met bedrijven?

Op de bedrijventerreinen is voldoende snel internet. Voor een bedrijf in het buitengebied zit dat anders. Daarom nemen we ook de bedrijven en maatschappelijke instellingen mee in dit convenant.

Hoe nu verder?

Maks van Middelkoop: “We dagen de marktpartijen uit om hier een goed plan voor te bedenken en dit samen met ons te bekrachtigen in een convenant, waarin gegarandeerd wordt dat alle adressen straks kunnen beschikken over snel internet. We verwachten dat we dit convenant in 2019 kunnen ondertekenen met de voor ons beste marktpartij(en).
We hebben er vertrouwen in dat de nieuwe gemeenteraad van Vijfheerenlanden de uitrol van snel internet als één van haar eerste besluiten in 2019 kan bekrachtigen, waarbij snel internet voor alle adressen beschikbaar komt.”

Meer informatie?

Hebt u een vraag? Stel deze dan aan Stichting Digitale Bereikbaarheid, het adviesbureau dat ons in dit proces begeleidt, via a.moesbergen@vijfheerenlanden.nl