Stand van zaken bestuurlijke besluitvorming Vijfheerenlanden

Op 31 januari was de hoorzitting van de vaste kamercommissie. Ter voorbereiding van deze hoorzitting zijn inwoners en maatschappelijke organisaties opgeroepen om hun mening te geven over de voorgenomen herindeling. Tijdens deze hoorzitting zijn enkele personen gevraagd deze mening toe te lichten en vragen van de commissieleden te beantwoorden. Voor de herindeling Vijfheerenlanden werd mevrouw Den Breejen, de directies van omgevingsdienst (OZHZ) en de veiligheidsregio’s (VRU en VRZHZ) en de gedeputeerden van beide provincies gehoord. Van deze vergadering wordt een verslag opgesteld.

De volgende stap in Den Haag is de schriftelijke inbreng van de kamerfracties bij het verslag. Dat zijn de vragen over het wetsvoorstel mede naar aanleiding van de hoorzitting. Deze inbreng sloot op 8 februari 2018.

Hoe verder?

De minister beantwoordt de vragen in de Nota naar aanleiding van het verslag. Deze nota wordt over 3 a 4 weken na 8 februari 2018 aan de Kamer gezonden. Daarna meldt de Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken de wetsvoorstellen aan voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Het is op dit moment de verwachting dat de behandeling medio april kan plaatsvinden.