Stemmen, een prachtig recht

Borden met daarop de acht partijposters

Nog een paar dagen en dan is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Een bijzondere dag. Niet alleen omdat na deze dag duidelijk wordt welke kandidaat-raadsleden u in de gemeenteraad gaan vertegenwoordigen, maar ook omdat er een mooie periode wordt afgesloten.

Een periode waarin wij vol overgave streden om uw stem. Daarvoor hebben we geflyerd, gefietst en gedebatteerd. Bezochten we weekmarkten en hebben we taarten uitgedeeld. Een grote inspanning die geleverd werd omdat wij allemaal ergens voor staan. Natuurlijk voor de idealen van de politieke partij waarvoor wij al dat werk verzetten. Maar ook omdat wij geloven in de grote waarde van onze democratie. Het besef dat wij in een land leven waarin iedereen naar de stembus mag gaan. Een prachtig recht dat in een groter perspectief lang niet altijd een vanzelfsprekendheid is.

Dat besef, die drive, zorgde ervoor dat het niet alleen een traject was tegen elkaar, maar zeker ook met elkaar. Na 21 november wordt duidelijk tot welk resultaat al die inspanningen hebben geleid. En natuurlijk hopen wij allemaal dat uw stem naar de partij gaat waarvoor wij ons hebben ingezet. Maar los van uw keuze hopen wij vooral dat u gaat stemmen. Omdat het een prachtig recht is!

We zien u graag op 21 november!

Met vriendelijke groet,

Kandidaat raadsleden gemeente Vijfheerenlanden