Verkiezingsdebatten gemeenteraadsverkiezingen 2018

6 verschillende microfoons

Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.

In de aanloop naar deze verkiezingen wordt een aantal debatten georganiseerd. Hierin krijgen de diverse politieke partijen de mogelijkheid hun plannen en ideeën met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kenbaar te maken aan het publiek. Een mooi moment voor de kiezer om een beeld te krijgen van wat de diverse partijen met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor ogen hebben.

Aanbod debatten

In totaal worden er vijf debatten georganiseerd:

Datum Tijd Waar Thema
Maandag 29 oktober inloop vanaf 19.30 uur Huis Het Bosch, Lexmond Economie
Donderdag 1 november inloop vanaf 19.30 uur Dorpshuis De Schakel, Leerbroek Landbouw
Dinsdag 6 november inloop vanaf 19.30 uur Partycentrum Schoonrewoerd Leefbaarheid in de kernen
Vrijdag 9 november start 19.30 uur Partycentrum Het Dak, Leerdam Wijk- en kernenbeleid
Maandag 12 november start 19.00 uur Lingebolder Leerdam – restaurant hoofdgebouw Laagdrempelige verkiezingsavond
Woensdag 14 november
Aanmelden via info@lichtopvianen.nl
start 20.00 uur Podium Vianen Algemeen
Conclusies van dit onderzoek zorgen voor onderwerpen