Verkiezingskoorts?

Foto van burgemeester Tjerk Bruinsma

Weet u al wie uw stem krijgt? Woensdag 21 november kunt u mee bouwen aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. U heeft misschien al een of meer verkiezingsdebatten gevolgd of de Kieswijzer ingevuld om te bepalen op wie u wilt gaan stemmen.
Door te stemmen geeft u aan wat u belangrijk vindt. Denk bijvoorbeeld aan de zorg, economie, voorzieningen in uw dorp, verkeer, duurzaamheid.

Stembureaus

Iedere bewoner van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden boven de 18 jaar heeft een stempas in de brievenbus gekregen. Op uw stempas staat waar het dichtstbijzijnde stembureau is. U mag overigens stemmen op alle stembureaus in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De stembureaus zijn geopend van 07.30-21.00 uur.

Kunt u zelf niet naar het stembureau, dan kunt u een machtiging afgeven. Op uw stempas staat hoe u dat doet. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met het team verkiezingen via 088 599 7000. Hier kunt u ook terecht met alle andere vragen over uw stempas.

Uitslagen

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing op 23 november a.s. om 10.00 uur bekend. De uitslag publiceren we ook op onze website. Op woensdagavond 21 november wordt tijdens de verkiezingsavond bekend gemaakt hoeveel stemmen iedere partij heeft gekregen.

Ik hoop u in één van de stembureaus te mogen begroeten.

Tjerk Bruinsma