Vijfheerenlanden-Beraad op 18 oktober 2017

Op woensdag 18 oktober 2017 vergadert het Vijfheerenlanden-Beraad. Dat doet zij in het Stadhuis van Vianen vanaf 19.30 uur. Het is een openbare vergadering en u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Hier kunt u de agenda en de stukken van de vergadering bekijken. De vergadering is ook live mee te luisteren via www.vianen.nl.