Vijfheerenlanden-Beraad op 19 september 2017

Op dinsdag 19 september 2017 vergadert het Vijfheerenlanden-Beraad. Dat doet zij in het stadhuis van Vianen vanaf 19.30 uur. Het is een openbare vergadering en u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Hier kunt u de agenda en de stukken van de vergadering bekijken. De vergadering is ook live mee te luisteren via www.vianen.nl.