Vijfheerenlanden-Beraad

Het Vijfheerenlanden-Beraad is ingesteld om de kaderstellende, controlerende en volks-vertegenwoordigende rol van de gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik een zo goed mogelijke gezamenlijk invulling te geven in het voorbereidingsproces voor de gemeentelijke herindeling. Bij deze herindeling willen de drie gemeenten komen tot de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2018. Ook heeft het Vijfheerenlanden-Beraad de taak om namens de drie gemeenteraden het functioneren van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente voor te bereiden. De raadsleden van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn lid van het Vijfheerenlanden-Beraad. Het volledige protocol van dit beraad.

Vergaderingen

De vergaderingen van het Vijfheerenlanden-Beraad zijn openbaar en iedereen die dat wil, kan hier bij aanwezig zijn. Zie onderstaand het vergaderschema tot nu toe en klik op de vergaderdatum om de bijbehorende stukken in te zien. Op de homepage van deze website staat een agenda met daarin toekomstige vergaderdata.