Wat betekent de herindeling voor woningzoekenden?

Een overzichtsfoto met fisheyefilter van een dorp

Leerdam, Vianen en Zederik worden per 1 januari 2019 één gemeente : Vijfheerenlanden. Omdat de drie gemeenten nu nog behoren tot twee woningmarktregio’s en de nieuwe gemeente maar van één woningmarktregio kan deel uitmaken, moeten zij een keuze maken. Voor 1 november 2018 laten de gemeenten de definitieve keuze voor een woningmarktregio weten aan de Minister, die uiteindelijk goedkeuring moet verlenen. Daarnaast moeten de gemeenten en woningcorporaties beslissen over het woonruimteverdeelsysteem.

Inschrijving woningzoekenden

Om op vrijkomende sociale huurwoningen te kunnen reageren, moet men ingeschreven staan als woningzoekende. Op grond van de Huisvestingsverordening is dat voor woningzoekenden in Vianen WoningNet regio Utrecht en voor de woningzoekenden in Leerdam en Zederik is dat Woongaard. Op dit moment gelden er dus twee woonruimteverdeelsystemen in de drie gemeenten. Met deze inschrijving kunnen woningzoekenden alleen reageren op de sociale huurwoningen in dat gebied (regio).

Woonruimteverdeelsysteem

De keuze voor een woningmarktregio staat los van het woonruimteverdeelsysteem. Hierover moet ook een besluit genomen worden, want er komt ook een nieuwe Huisvestingsverordening Vijfheerenlanden. Om deze overgang goed te laten verlopen, overleggen de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden en de drie woningcorporaties (KleurrijkWonen, LEKSTEDEwonen en Fien Wonen) over de mogelijkheden. Voorop staat dat de bestaande rechten (zoals inschrijftijd en betalingen) van inwoners en woningzoekenden worden gerespecteerd bij een beslissing over het woonruimteverdeelsysteem.

Gevolgen woningzoekenden?

Op dit moment verandert er voor woningzoekenden niets. De huidige inschrijving in de regio (WoningNet of Woongaard) blijft gewoon bestaan. Want met deze inschrijving kunnen woningzoekenden ook in andere gemeenten in die regio op sociale huurwoningen reageren.
Zodra er meer duidelijkheid is over de woningmarktregio (besluit minister) en er een beslissing is genomen over het woonruimteverdeelsysteem, wordt u nader geïnformeerd. Wat zijn de gevolgen, wat wordt de overgangsregeling en moet u iets doen of niet? De gegevens over de tijd dat u ingeschreven staat als woningzoekende blijven dan ook bewaard.

Achtergrondinformatie

Woningmarktregio

Nederland bestaat uit negentien woningmarktregio’s, die de kernwerkgebieden van woningcorporaties vormen (Woningwet 2015). Elke corporatie heeft één woningmarktregio als kernwerkgebied. Leerdam en Zederik behoren nu tot de woningmarktregio Woongaard en Vianen hoort nu tot de woningmarktregio U16. De focus op één gebied versterkt de binding van corporaties met het gebied en bevordert het overleg met gemeenten en huurdersorganisaties. Meer informatie.

Woonruimteverdeelsysteem

Vrijkomende sociale huurwoningen worden verdeeld via een systeem, waarin de regels en afspraken tussen gemeenten en corporaties zijn opgenomen. Op die manier worden de woningen zo eerlijk mogelijk verdeeld onder woningzoekenden. Leerdam (KleurrijkWonen) en Zederik (Fien Wonen) maken nu gebruik van Woongaard en Vianen (LEKSTEDEwonen) maakt nu gebruik van WoningNet regio Utrecht.