Wetsvoorstel Vijfheerenlanden aangenomen door Tweede Kamer

Burgemeester Bruinsma, burgemeester Groeneweg en gemeentesecretaris Van Ameijde kijken naar de stemming in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd over het wetsvoorstel herindeling Vijfheerenlanden. Het wetsvoorstel gaat over de samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en dat de nieuwe gemeente in de provincie Utrecht komt te liggen.

Behandeling in de Tweede Kamer

Tijdens de bespreking in de Tweede Kamer Daar bleek dat er een breed draagvlak was voor de samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik. Een samenvoeging die van onderop door de gemeenten en met betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand is gekomen.

Ook was er draagvlak voor de keuze voor de provincie Utrecht, waar de nieuwe gemeente in komt te liggen. Daarbij hebben Kamerfracties wel vragen gesteld aan Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ontvlechting van de wettelijke samenwerkingsverbanden in verband met de provinciegrens wijziging. Gevraagd werd om dit proces nauwgezet te volgen, dat de kosten daarvan zoveel mogelijk worden beperkt en dat zij de voortgang van het ontvlechtingsproces voor 1 november aan de Kamer meldt.

De minister antwoordde dat er een procesregisseur is benoemd om de voortgang van de ontvlechting te monitoren en te faciliteren. Zij merkte ook op dat de verantwoordelijkheid primair bij de betrokken partijen ligt. Als zij er niet uit komen, kunnen de provincies daarover een besluit nemen en als dat niet lukt stelt de minister de kostenverdeling vast. Maar zij liet weten dat zij er alle vertrouwen in heeft dat de partijen er onderling gaan uitkomen.

Eerste Kamer

Nu de Tweede Kamer akkoord is, kan behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer gaan plaatsvinden. De verwachting is dat dit voor de zomer gebeurt. Het herindelingsproces verloopt nog steeds volgens planning en de beoogde herindelingsdatum van 1 januari 2019 kan worden gehaald.