Wetsvoorstel Vijfheerenlanden naar Raad van State

Ministerraad wijst Utrecht aan als vestigingsprovincie voor gemeente Vijfheerenlanden.

De ministerraad heeft vandaag positief besloten over het wetsvoorstel voor de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. Dit wetsvoorstel wordt nu voor advies bij de Raad van State neergelegd. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht komt te liggen. De stuurgroep Vijfheerenlanden is verheugd dat het herindelingsproces hiermee volgens planning verloopt en ze de beoogde herindelingsdatum van 1 januari 2019 kan halen.

Ambtelijke en bestuurlijke fusie
De drie fuserende gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn achter de schermen al volop bezig met het in elkaar schuiven van de drie organisaties. Zij fuseren ambtelijk op 1 januari 2018. Op die manier zijn ze klaar voor de bestuurlijke fusie die ze op 1 januari 2019 voorzien. Zowel bewoners, ondernemers, partners en medewerkers van deze gemeenten zijn gebaat bij een fusie op korte termijn. Daarom hecht de stuurgroep Vijfheerenlanden veel belang aan het vasthouden van deze planning.

Provinciekeuze
Dat voor Utrecht is gekozen als thuisprovincie van Vijfheerenlanden betekent voor Vianen dat deze gemeente in zijn huidige provincie blijft. Voor Leerdam en Zederik betekent deze uitkomst een grensverlegging waardoor zij van de provincie Zuid-Holland ‘verhuizen’ naar de provincie Utrecht. Deze verhuizing heeft invloed op regionale samenwerkingsverbanden. De drie gemeenten streven naar ‘grenzeloos samenwerken’ waar mogelijk. Daar waar ontvlechten wettelijk een eis is, ziet de stuurgroep Vijfheerenlanden toe op een zorgvuldig proces hiervan.

Vijfheerenlanden
De drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn van mening dat zij samen een toekomstbestendige gemeente vormen die voor de lange termijn op haar taken is berekend. In de strategische verkenning die voor de start van het fusietraject plaatsvond, hebben veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aangegeven herindeling met de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik logisch te vinden.
Vijfheerenlanden is van oudsher met elkaar verbonden. Het is een prachtig gebied in het hart van Nederland met volop kansen voor economie, toerisme, wonen en recreatie. Groot genoeg om de taken van de toekomst op niveau uit te voeren én dichtbij inwoners en kernen te blijven staan.