Woningmarktregio – nieuwe gemeente Vijfheerenlanden

Logo gemeente Vijfheerenlanden.

De colleges van Leerdam, Vianen en Zederik hebben gekozen voor de woningmarktregio Woongaard. Dit is een voorgenomen besluit op basis van het onderzoek en advies van Companen.

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan vanaf 1 januari 2019 op in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Als gevolg van de fusie staan de gemeenten voor een belangrijke keuze. Zij moeten voor het einde van dit jaar aan de minister kenbaar maken tot welke woningmarktregio de gemeente Vijfheerenlanden zou moeten behoren.

Adviesbureau Companen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en advies uitgebracht. Het advies is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden toe te voegen aan de woningmarktregio Woongaard. Vandaag hebben de gezamenlijke colleges een voorlopig besluit genomen om het advies op te volgen.

Direct betrokken partijen, zoals corporaties en gemeenten in de woningmarktregio’s U16 en Woongaard, mogen nu hun zienswijze uitbrengen op dit voorgenomen besluit. In de loop van oktober volgt dan het definitieve besluit van de gezamenlijke colleges. Daarna volgt nog het besluit van de minister van BZK.

Achtergrondinformatie

Woningmarktregio

Heel Nederland is sinds 2016 opgedeeld in 19 woningmarktregio’s. Een woningmarktregio stelt grenzen aan het geografisch werkgebied van woningcorporaties en betreft daarmee alleen de sociale huurwoningen. Deze geografische grenzen hebben vooral impact op de nieuwbouw en uitbreidingsmogelijkheden van de woningcorporaties. Afspraken over woningtoewijzing, huisvesting wonen met zorg of vergunninghouders, samenwerking op andere gebieden, kunnen ook met gemeenten buiten de woningmarktregio gemaakt worden.

De drie gemeenten die opgaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden behoren op dit moment tot twee verschillende woningmarktregio’s. De gemeenten Leerdam en Zederik behoren tot de regio Woongaard. De gemeente Vianen tot de regio U16.

Onderzoek en advies

De gezamenlijke colleges hebben aan Adviesbureau Companen gevraagd een onafhankelijk en objectief onderzoek te doen naar de mogelijkheden en consequenties. Het onderzoek moet uitmonden in een (bindend) advies over de te maken keuze. De corporaties die werkzaam zijn in de drie gemeenten en hun huurdersorganisaties zijn betrokken bij dit proces. Dit zijn KleurrijkWonen, LEKSTEDEwonen en Fien Wonen.

Woningmarktregio keuze

Bij de regiokeuze spelen een drietal uitgangspunten een rol, namelijk (1) het belang van de huurders en woningzoekenden, (2) de betekenis voor het investeringsvermogen van de corporaties en (3) de gevolgen voor bestaande bestuurlijke samenwerkingsverbanden en financieringsstromen. De keuze voor een woningmarktregio blijkt vooral van invloed te zijn op de mogelijke investeringen die de woningcorporaties mogen doen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Bij de keuze voor de regio U16 mogen twee corporaties geen nieuwe woningen meer bouwen in de nieuwe gemeente. Dat is een onwenselijke situatie. Bij de keuze voor de regio Woongaard mogen alle drie de corporaties blijven bouwen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Voor de huurders verandert er weinig, zij hebben immers een woning en de corporaties blijven deze gewoon verhuren en onderhouden. Ook voor de bestuurlijke samenwerking heeft de keuze weinig gevolgen.

Voor de woningzoekenden ligt dat anders.

Op dit moment wordt er gewerkt met twee verschillende inschrijf- en toewijzingssystemen: Woongaard voor de huurwoningen in Leerdam en Zederik en WoningNet regio Utrecht voor de huurwoningen in Vianen. De vraag is of de sociale huurwoningen in de nieuwe gemeente via één systeem (van de genoemde twee) verhuurd gaan worden of dat de twee systemen naast elkaar in gebruik blijven in de nieuwe gemeente. In alle gevallen zal gekeken moeten worden naar overgangsregelingen voor de huidige ingeschreven woningzoekenden. Omdat de keuze die hierin, samen met de corporaties, gemaakt moet worden geen invloed heeft op het advies over de te maken keuze voor de woningmarktregio, zal dit later dit jaar verder onderzocht en uitgewerkt worden.

Companen concludeert, op basis van de drie uitgangspunten, dat voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden de keuze voor de woningmarktregio Woongaard de beste keuze is.