Sociaal Loket

Medewerkers van het Sociaal Loket geven u informatie en advies over de juiste hulp of ondersteuning.

Het Sociaal Loket is te bereiken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur via 0800 - 5016 of via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl

Voor vragen over:

  • Wmo 
  • Jeugdhulp 
  • Sociaal Team 
  • Beschermd wonen & maatschappelijke opvang 
  • Gehandicaptenparkeerkaart
  • Leerlingenvervoer
  • Wonen (urgentie, overlast)

Medewerkers van het Sociaal Loket geven u informatie en advies over de juiste hulp of ondersteuning. Zij vertellen u, als dat nodig is, ook bij welke andere instanties u met uw hulpvragen terecht kan. 
Vragen over bijvoorbeeld vormen van (huishoudelijke) ondersteuning, hulp of begeleiding of het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen worden direct beantwoord door de medewerker. Die maakt samen met u een inschatting hoe u het beste geholpen kunt en wil worden. Bij meer complexe vragen komt een medewerker van het Sociaal Team bij u op bezoek.