Over deze website

Dit is de officiële website van de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de inhoud actueel en juist, gebruiksvriendelijk en toegankelijk te houden. Komt u iets tegen dat niet correct is of verouderd? Kunt u formulieren of andere documenten niet downloaden? Of heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons weten.

Contactformulier (Deze link gaat naar een externe website)

Auteursrecht

Persoonlijk gebruik (niet-commercieel gebruik) van de inhoud van deze site is toegestaan. Neemt u een bericht over, vermeld hierbij dan 'Bron: gemeente Vijfheerenlanden'.

De gemeente Vijfheerenlanden behoudt zich het auteursrecht voor van beeldmerken, logo's, wapens, illustraties en fotomateriaal. Wilt u hiervan gebruik maken? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier (Deze link gaat naar een externe website).

Verwijzingen naar externe websites

De verantwoordelijkheid voor de inhoud en het auteursrecht van informatie die via links op deze website toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.

eIDAS

Explanation eIDAS

Are you planning to visit our city hall or another governmental building? In many cases, you have to present your Identity Card, passport or driver’s license to show proof of identity. Government organizations will then know that it really is you they are dealing with. If you request a product or service online, the municipality would like to verify your identity as well. You prove your identity by logging in with your DigiD (DigiD stands for Digital identity). Using your DigiD, you can log into the websites of Dutch government agencies and the Dutch healthcare sector.

Do you not have a DigiD because you are not a Dutch citizen or because you do not live in The Netherlands? In that case, you can still request some products or services online by logging in with the identification system of your own country (eIDAS). This can be done by sending information through our English contact form, choose English in the top right corner and use your international credentials to login.

More information about eIDAS (Deze link gaat naar een externe website)

Uitleg eIDAS

Gaat u naar het gemeentehuis, of naar het loket van een andere overheidsinstelling? Dan moet u in veel gevallen uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs laten zien. Zo weet de overheid wie u bent. Als u een product of dienst online aanvraagt, wil de gemeente ook graag zeker weten dat u het bent. Dat laat u zien door in te loggen met uw DigiD.

Woont u niet in Nederland of bent u geen Nederlander (meer) en heeft u geen DigiD? Ook dan kunt u bij de gemeente Vijfheerenlanden een aantal producten online aanvragen met het het identificatiemiddel van uw eigen land. Dat doet u middels het Engelstalige contactformulier, login met uw gegevens en dan wordt u doorgeleid.

Meer informatie over eIDAS (Deze link gaat naar een externe website)