Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Vijfheerenlanden wil voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Lees op de website van Swink het rapport van ons toegankelijkheidsonderzoek (Deze link gaat naar een externe website).

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool van Siteimprove.
  • Interne controle vóór publicatie: het webteam toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: het webteam voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: het webteam gebruikt speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent en Siteimprove.
  • Training werknemers: Het webteam heeft een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Handmatige toetsing: deze nieuwe website wordt getoetst op WCAG 2 niveau AA, het rapport hiervan verwachten wij in week 6 2024.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.

Dyslexie

Vindt u deze website moeilijk te lezen? Er zijn lettertypen ontwikkeld voor mensen met dyslexie. Deze kunt u, als uitbreiding, toevoegen in uw browser.

Download de extensie voor Google Chrome (Deze link gaat naar een externe website) of de dyslexie add-on voor Firefox (Deze link gaat naar een externe website). Wij hebben deze uitbreidingen getest en gevonden dat ze goed werken met onze website en veilig te gebruiken zijn. U kunt er echter geen rechten aan ontleden, het gebruik van uitbreidingen in uw browser is altijd op eigen risico. Wij hebben helaas geen bruikbare uitbreidingen kunnen vinden voor Safari, Internet Explorer of Edge.