Plannen, projecten en visies

In gemeente Vijfheerenlanden worden veel woningen gebouwd. Sociale en vrijesector huurwoningen en koopwoningen. Van groot tot klein en voor verschillende doelgroepen.