Melding doen

De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Heeft u opmerkingen, tips of klachten over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over bestrating, openbaar groen, zwerfafval, storing of speelplaatsen? Geef dan online een melding door.

Afvalinzameling via Reinigingsdienst Waardlanden

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden haalt Reinigingsdienst Waardlanden het afval bij u op. Is uw afvalcontainer niet geleegd, heeft u een nieuwe nodig of is deze vermist? Is de wijkcontainer vol, stuk of heeft u last van stank uit een ondergrondse afvalcontainer? Neem contact op met Waardlanden en meld het via info@waardlanden.nl.

Melding afvalinzameling Waardlanden (Deze link gaat naar een externe website)

Melden afval naast ondergronds containers

Op sommige plekken in de gemeente ervaren inwoners overlast van afval dat naast de container wordt geplaatst.
Wanneer u afval naast de container ziet staan kunt u hier een melding over maken via onderstaande knop. Wij halen het afval zo snel mogelijk weg.

Melding afvalbijzetting (Deze link gaat naar een externe website)

Straatverlichting kapot? Meld het bij Bureau OVL

Staat er bij u in de straat een lantaarnpaal die het niet doet? Geef de storing dan door aan Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede. Dit bureau houdt in onze regio toezicht op het herstel van kapotte straatverlichting.

Storingen buiten kantoortijden

Storingen kunt u zowel binnen als buiten kantoortijden doorgeven via de website van Bureau OVL. Voor dringende storingen/schades* buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de storingsdienst van uw gemeente of met de politie. (0900-8844)

*Openbare Verlichting in de gehele straat en/of wijk is uit, een aangereden mast of loshangende armaturen.

Melding Openbare Verlichting (Deze link gaat naar een externe website)

Melding doen van ondermijning

Wil je een melding doen? Kijk dan op onze pagina Ondermijning voor meer informatie.

Woonoverlast, illegale (over)bewoning of onjuist adres?

Denkt u dat er in een woning meer personen wonen dan is toegestaan of juist minder personen wonen dan staan ingeschreven (niet zijnde uw eigen adres, is dat het geval ga dan naar onze pagina 'Adresonderzoek'.

Is er een vermoeden dat de woning wordt gebruikt voor andere doeleinden dan bestendig wonen (veel in- en uitloop van steeds verschillende personen). Denkt u dat er sprake is van een onjuiste inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP). Laat het ons weten, team Burgerzaken start een Adresonderzoek.

Illegaal bouwwerk

Illegaal bouwwerk gezien? Heeft u twijfels of wilt u een melding maken over bijvoorbeeld illegale bouwwerkzaamheden, illegale bewoning of de (brand-)veiligheid van gebouwen? Help de gemeente en geef dit door aan onze toezichthouders van Bouw- en woningtoezicht.

U kunt een melding bouw- en woningtoezicht anoniem doen. De meldingen worden verzameld en gecontroleerd wanneer daar tijd voor is. De gemeente bepaalt vervolgens of en wanneer ze zal handhaven, u ontvangt hier niet altijd een terugkoppeling over.

Heeft u onenigheid met uw buren? Probeer eerst te zoeken naar een oplossing. Kijk bijvoorbeeld op de website van Problemen met je buren (Deze link gaat naar een externe website) voor tips, suggesties en mogelijke oplossingen voordat u een melding of verzoek om handhaving indient.

Melding bouw-en woningtoezicht (Deze link gaat naar een externe website)

Let op! Een melding is geen officieel verzoek om handhaving, hieronder leest u wat het verschil is.

Verzoek om handhaving

Bij een verzoek neemt de gemeente binnen acht weken een besluit om handhavend op te treden of niet. Hierbij gaan we na of de verzoeker een belanghebbende is. Hiervoor zijn de gegevens en motivatie van de verzoeker nodig. Een verzoek tot handhaving kan dus niet anoniem gedaan worden. Wilt u een officieel verzoek om handhaving doen? Stuur dan een ondertekende brief naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders
Ter attentie van team Toezicht en Handhaving
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Vermeld daarin de illegale situatie en leg uit waarom u vindt dat er handhavend opgetreden moet worden en waarom dat voor u persoonlijk belangrijk is. De gemeente beoordeelt dit verzoek en besluit of ze over (kan) gaan tot handhaving of niet.

Dode dieren in de openbare ruimte

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden rijdt de Dierenambulance Vianen en omstreken (Deze link gaat naar een externe website) uit om dode dieren op te halen. Treft u een dood dier aan in de openbare ruimte, bel de dierenambulance 06 - 5111 1290.

Vissen

Ziet u (dreigende) vissterfte of heeft u het idee dat vissen stikken in plassen in uiterwaarden en/ of wielen? Neem dan contact op met Waterschap Rivierenland. Meldingen kunt u 24 uur per dag doorgeven aan het waterschap via 0344 - 64 90 90. Zij kunnen Waterkwaliteit en/ of zuurstofgehalte meten in de betreffende plas.

Let op: ruim dode vissen niet zelf op en vermijd contact.

Storingsdienst buiten kantoortijden

Constateert u buiten kantoortijden, in het weekend of op feestdagen acute problemen in de openbare ruimte (bijv. verstoppingen, oliesporen, e.d.)? En zijn deze bedreigend voor de openbare veiligheid? Neem dan contact op met de storingsdienst van de gemeente 088 - 599 7000.

U kunt zelf kiezen of u een melding met of zonder DigiD wilt doen. Wanneer u inlogt mét DigiD, kunt u gemakkelijker uw melding volgen en hoeft u niet uw contactgegevens in te vullen, omdat deze al bij ons bekend zijn.

Melding openbare ruimte (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Melding openbare ruimte (met e-mail of telefoonnummer) (Deze link gaat naar een externe website)