Milieuklacht melden

Laten we Vijfheerenlanden schoon houden

We willen onze gemeente graag schoon en gezond houden. Daarvoor is het nodig dat bedrijven en inwoners zich aan een aantal regels houden. Heeft u een klacht over het milieu? Denk aan afval op straat, stank of geluidshinder. Meld dit. U kunt bij verschillende instanties terecht.

Over afval scheiden en inzamelen leest u meer op onze pagina Afvalinzameling.

Klachten over bedrijven

Voor meldingen over milieuovertredingen en asbest, kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Deze dienst voert alle milieutaken van de gemeente Vijfheerenlanden uit. Hierbij kunt u denken aan geluidsoverlast, stofoverlast en lichthinder. De omgevingsdienst behandelt ook alles wat te maken heeft met sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering.

Overlast melden bij de OdRU (Deze link gaat naar een externe website)

Klachten over binnenvaart

Heeft u last van de stank van schepen varend ontgassen? Dit is verboden, dus meld dit via de pagina Milieuklacht indienen van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (Deze link gaat naar een externe website), die het toezicht namens de provincie uitvoert. Of bel de milieuklachtentelefoon van de provincie Utrecht: 0800 - 022 55 10.

Klachten over zwerfafval

Heeft u klachten over zwerfafval? Neem dan contact op met de gemeente Vijfheerenlanden en geef online een melding door.

Melding openbare ruimte (met DigiD) (Deze link gaat naar een externe website)

Melding openbare ruimte (met e-mail of telefoonnummer) (Deze link gaat naar een externe website)

Klachten over afvalinzameling

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden haalt Reinigingsdienst Waardlanden het afval bij u op. Is uw afvalcontainer niet geleegd, heeft u een nieuwe nodig of is deze vermist? Is de wijkcontainer vol, stuk of heeft u last van stank uit een ondergrondse afvalcontainer? Neem contact op met Waardlanden en meld het via info@waardlanden.nl.

Melding afvalinzameling Waardlanden (Deze link gaat naar een externe website)

Geluidshinder

Heeft u last van geluidshinder van uw buren of door evenementen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.