Aanpak sluipverkeer Vianen-Lexmond

Het probleem

In de avondspits rijdt er veel sluipverkeer vanaf de A2 binnendoor, via Vianen en Lexmond naar de A27. Dit verkeer probeert op deze manier de file op de snelweg te vermijden. Het sluipverkeer neemt toe waardoor er onveilige verkeerssituaties op deze route maar ook op omliggende wegen ontstaan. De bereikbaarheid van hulpdiensten staat onder druk maar ook oversteken wordt steeds lastiger. Het sluipverkeer zorgt voor overlast en klachten waardoor de leefbaarheid afneemt.

Onderzoek wijst uit dat er in de avondspits tussen Vianen en Lexmond gemiddeld 600 tot 700 motorvoertuigen per uur aan sluipverkeer rijden. Al dit extra verkeer gaat ten koste van de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

De aanpak

Om het sluipverkeer tegen te gaan, stellen we in de avondspits tussen 15.00 uur en 19.00 uur een inrijverbod (geslotenverklaring) voor sluipverkeer in. Dit doen we door middel van het plaatsen van borden en cameratoezicht. Iedereen die langs de camera rijdt zonder ontheffing ontvangt een boete. Dit geldt niet voor hulpdiensten, vrachtwagens, landbouwverkeer, taxi’s en lijnbussen. In de animatievideo hieronder wordt dit kort uitgelegd:

In de spits rijdt er veel sluipverkeer vanaf de A2 binnendoor, via Vianen en Lexmond naar de A27.
Dit zijn wel 600 - 700 motorvoertuigen per uur.
Het vele sluipverkeer zorgt voor invoegproblemen. Hierdoor ontstaan er files.
Door de file op de Bentz-Berg kunnen de inwoners van Amaliastein niet goed oversteken of met de auto de wijk uit.
Door deze dagelijkse file gaat ook de luchtkwaliteit en leefbaarheid hard achteruit.
Voor de leefbaarheid en veiligheid stellen we door de weeks, tussen 3 uur s ’middags en 7 uur ’s avonds, een inrijverbod voor sluipverkeer in.
Dit doen we met cameratoezicht.
Inwoners van Vijfheerenlanden kunnen een ontheffing aanvragen die een paar jaar geldig is.
Voor ondernemers en werknemers die daarvoor in aanmerking komen, komt er een regeling.
Voor bezoekers is het mogelijk om een dagontheffing aan te vragen.
Iedereen die langs de camera rijdt zonder ontheffing ontvangt een boete.
Dit geldt niet voor hulpdiensten, vrachtwagens, taxi’s en busvervoer.
Deze boetes worden uitgeschreven na een waarschuwingsperiode.
Door het invoeren van deze maatregel pakken wij het sluipverkeer aan.
Zo wordt het voor de bewoners langs deze weg en in de wijk een stuk leefbaarder.

Locaties inrijverbod

Op de kaart hieronder is te zien op welke locaties het inrijverbod doordeweeks tussen 15.00 uur en 19.00 uur gaat gelden:

De inrijverboden worden met verkeersborden aangegeven. Bij de inrijverboden komen camera’s met permanente handhaving tijdens de doordeweekse avondspits. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring Camerahandhaving.

Ontheffing aanvragen

Op 20 en 21 februari 2024 ontvangen inwoners en ondernemers uit de gemeente een brief waarin staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen. Heeft u de brief (nog) niet ontvangen? Geen zorgen, alle informatie vindt u ook op deze pagina.

Ons advies is om de aanvraag voor de ontheffing in ieder geval ruim vóór 27 maart 2024 te doen. De ontheffing is gratis aan te vragen en is geldig tot en met 31 december 2027.

Ontheffing aanvragen als inwoner

Inwoners kunnen de ontheffing eenvoudig digitaal aanvragen via DigiD.

Ga naar Ontheffing aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Zorg dat u uw DigiD en kenteken(s) bij de hand heeft. U kunt per persoon vijf kentekens invullen die op uw naam geregistreerd zijn. Rijdt u in een leaseauto of bedrijfsauto? Dan voegt u aan de aanvraag een verklaring toe waaruit blijkt dat u de vaste berijder bent.

Ook kunt u één vrij kenteken invoeren per huishouden (dus niet per persoon). Dit is een kenteken dat niet op uw naam staat. U kunt zo bijvoorbeeld een familielid, zorgverlener of kennis van buiten Vijfheerenlanden een ontheffing geven. Dit kenteken kunt u op ieder moment wijzigen. Dit geldt ook voor de vijf kentekens op uw naam.

Heeft u hulp nodig bij de digitale aanvraag? Of wilt u de aanvraag liever per post regelen? Kijk dan op de pagina met veelgestelde vragen wat u kunt doen.

Ondernemers: via eHerkenning

Bent u ondernemer in Vijfheerenlanden? Dan vraagt u de ontheffing aan via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning? Ga dan naar eherkenning.nl en vraag het aan. U heeft betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

Ga met de eHerkenning inloggegevens naar Ontheffing aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Daar kunt u niet alleen uw eigen kenteken invoeren, maar ook 100 kentekens van uw werknemers. Op de webpagina vindt u meer uitleg.

Dagontheffing

Bent u geen inwoner of ondernemer in Vijfheerenlanden? Gasten, familie of leveranciers die af en toe het traject van de inrijverboden willen rijden, kunnen zelf een dagontheffing aanvragen voor 3 euro. Een dagontheffing aanvragen kan vanaf 18 maart 2024. De link delen we dan op deze pagina.

Bijzondere situaties en vragen

Heeft u behoefte aan een afspraak om uw vragen met de gemeente te bespreken? Kijk dan eerst op de pagina met veelgestelde vragen of uw vraag ertussen staat. Is dat niet zo? Bel dan naar ons servicecentrum fysieke leefomgeving via 088 - 599 7000 en vraag om een terugbelverzoek. Een medewerker belt u dan op een ander moment terug, zodat u rustig kunt praten. U kunt ook mailen naar sluipverkeer@vijfheerenlanden.nl.

Planning

Eind september hebben wij als gemeente toestemming gekregen van het Openbaar Ministerie en Politie Midden-Nederland om te handhaven met behulp van cameratoezicht. Om dit plan verder te kunnen uitvoeren zijn de volgende stappen nodig:

  • Het verkeersbesluit gaat over de inrijverboden en de borden. In de beleidsregels staat wie er in aanmerking komen voor een ontheffing. Bekijk de beleidsregels op officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een externe website). Let op: Op de kaart in bijlage 1 breiden we het gebied ‘Organisaties en bedrijven ontheffing sluipverkeer’ uit voor alle ondernemers uit de gemeente Vijfheerenlanden.
  • Rond 20 en 21 februari 2024 ontvangen alle inwoners en ondernemers van gemeente Vijfheerenlanden een brief. In deze brief staat hoe u een ontheffing kunt aanvragen. Ook worden er dan nieuwe informatieborden langs de weg geplaatst.
  • Voor inwoners die niet digitaal vaardig zijn plannen we momenten in om hen hierbij te helpen. Meer informatie hierover vindt u in de brief.
  • Op 27 maart plaatsen we de borden met inrijverboden. De inrijverboden worden gecontroleerd met kentekencamera's. Deze camera's herkennen kentekens. Verkeer zonder ontheffing ontvangt eerst een waarschuwing en na verloop van tijd een boete.
  • De komende maanden gebruiken we om samen met een klankbordgroep te kijken of deze maatregelen de juiste uitwerking hebben om het sluipverkeer te weren. Na 6 maanden evalueren we en komt deze aanpak mogelijk ook op andere plekken in de gemeente. We hopen zo het sluipverkeer aan te pakken en Vijfheerenlanden leefbaarder te maken.

Laatste update: februari 2024

Bekijk voor meer informatie onze pagina Veel gestelde vragen over Inrijverboden sluipverkeer Vianen-Lexmond.