Aanpak sluipverkeer Vianen-Lexmond

InformatieDe inrijverboden om het sluipverkeer op het traject Vianen-Lexmond in de avondspits te weren, gaan nog niet in op 27 maart 2024. Dit is het gevolg van een voorlopige voorziening die is ingediend. De commissie geeft het college nog advies. Meer informatie en de nieuwe planning delen we zo snel mogelijk op deze pagina.

Het probleem

In de avondspits rijdt er veel sluipverkeer vanaf de A2 binnendoor, via Vianen en Lexmond naar de A27. Dit verkeer probeert op deze manier de file op de snelweg te vermijden. Het sluipverkeer neemt toe waardoor er onveilige verkeerssituaties op deze route maar ook op omliggende wegen ontstaan. De bereikbaarheid van hulpdiensten staat onder druk maar ook oversteken wordt steeds lastiger. Het sluipverkeer zorgt voor overlast en klachten waardoor de leefbaarheid afneemt.

Onderzoek wijst uit dat er in de avondspits tussen Vianen en Lexmond gemiddeld 600 tot 700 motorvoertuigen per uur aan sluipverkeer rijden. Al dit extra verkeer gaat ten koste van de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

De aanpak

Om het sluipverkeer tegen te gaan, stellen we in de avondspits tussen 15.00 uur en 19.00 uur een inrijverbod (geslotenverklaring) voor sluipverkeer in. Dit doen we door middel van het plaatsen van borden en cameratoezicht. Iedereen die langs de camera rijdt zonder ontheffing ontvangt een boete. Dit geldt niet voor hulpdiensten, vrachtwagens, landbouwverkeer, taxi’s en lijnbussen. In de animatievideo hieronder wordt dit kort uitgelegd:

In de spits rijdt er veel sluipverkeer vanaf de A2 binnendoor, via Vianen en Lexmond naar de A27.
Dit zijn wel 600 - 700 motorvoertuigen per uur.
Het vele sluipverkeer zorgt voor invoegproblemen. Hierdoor ontstaan er files.
Door de file op de Bentz-Berg kunnen de inwoners van Amaliastein niet goed oversteken of met de auto de wijk uit.
Door deze dagelijkse file gaat ook de luchtkwaliteit en leefbaarheid hard achteruit.
Voor de leefbaarheid en veiligheid stellen we door de weeks, tussen 3 uur s ’middags en 7 uur ’s avonds, een inrijverbod voor sluipverkeer in.
Dit doen we met cameratoezicht.
Inwoners van Vijfheerenlanden kunnen een ontheffing aanvragen die een paar jaar geldig is.
Voor ondernemers en werknemers die daarvoor in aanmerking komen, komt er een regeling.
Voor bezoekers is het mogelijk om een dagontheffing aan te vragen.
Iedereen die langs de camera rijdt zonder ontheffing ontvangt een boete.
Dit geldt niet voor hulpdiensten, vrachtwagens, taxi’s en busvervoer.
Deze boetes worden uitgeschreven na een waarschuwingsperiode.
Door het invoeren van deze maatregel pakken wij het sluipverkeer aan.
Zo wordt het voor de bewoners langs deze weg en in de wijk een stuk leefbaarder.

Locaties inrijverbod

Op de kaart hieronder is te zien op welke locaties het inrijverbod doordeweeks tussen 15.00 uur en 19.00 uur gaat gelden:

Locaties en richtingen van de inrijverboden. Achthoven richting Ameide. Diemolensweg richting Meerkerk. Heicopperweg richting Hei- en Boeicop. Merwedekade richting Meerkerk. Lakerveld richting Meerkerk en oprit A27. Nieuweweg richting Hei-en Boeicop.
Locaties en richtingen van de inrijverboden ©Vijfheerenlanden

De inrijverboden worden met verkeersborden aangegeven. Bij de inrijverboden komen camera’s met permanente handhaving tijdens de doordeweekse avondspits. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring Camerahandhaving.

Ontheffing aanvragen

De ontheffing is gratis aan te vragen door inwoners en ondernemer van Vijfheerenlanden en is geldig tot en met 31 december 2027.

Ontheffing aanvragen als inwoner

Inwoners kunnen de ontheffing eenvoudig digitaal aanvragen via DigiD.

Ontheffing aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Zorg dat u uw DigiD en kenteken(s) bij de hand heeft. U kunt per persoon vijf kentekens invullen die op uw naam geregistreerd zijn. Rijdt u in een leaseauto of bedrijfsauto? Dan voegt u aan de aanvraag een verklaring toe waaruit blijkt dat u de vaste berijder bent.

Ook kunt u één vrij kenteken invoeren per huishouden (dus niet per persoon). Dit is een kenteken dat niet op uw naam staat. U kunt zo bijvoorbeeld een familielid, zorgverlener of kennis van buiten Vijfheerenlanden een ontheffing geven. Dit kenteken kunt u op ieder moment wijzigen. Dit geldt ook voor de vijf kentekens op uw naam.

Heeft u hulp nodig bij de digitale aanvraag? Of wilt u de aanvraag liever per post regelen? Kijk dan op de pagina met veelgestelde vragen wat u kunt doen.

Ondernemers: via eHerkenning

Bent u ondernemer in Vijfheerenlanden? Dan vraagt u de ontheffing aan via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning? Ga dan naar eherkenning.nl en vraag het aan. U heeft betrouwbaarheidsniveau 2 nodig.

Ondernemers kunnen de ontheffing eenvoudig digitaal aanvragen met eHerkenning

Ontheffing aanvragen (Deze link gaat naar een externe website)

Daar kunt u niet alleen uw eigen kenteken invoeren, maar ook 100 kentekens van uw werknemers.

Dagontheffing

Bent u geen inwoner of ondernemer in Vijfheerenlanden? Gasten, familie of leveranciers die af en toe het traject van de inrijverboden willen rijden, kunnen zelf een dagontheffing aanvragen voor € 3,00. De aanvraag mogelijkheid hiervoor volgt nog.

Bijzondere situaties en vragen

Heeft u behoefte aan een afspraak om uw vragen met de gemeente te bespreken? Kijk dan eerst op de pagina met veelgestelde vragen of uw vraag ertussen staat. Is dat niet zo? Bel dan naar ons servicecentrum fysieke leefomgeving via 088 - 599 7000 en vraag om een terugbelverzoek. Een medewerker belt u dan op een ander moment terug, zodat u rustig kunt praten. U kunt ook mailen naar sluipverkeer@vijfheerenlanden.nl.

Planning

Eind september hebben wij als gemeente toestemming gekregen van het Openbaar Ministerie en Politie Midden-Nederland om te handhaven met behulp van cameratoezicht. Om dit plan verder te kunnen uitvoeren zijn de volgende stappen nodig:

  • Het verkeersbesluit gaat over de inrijverboden en de borden. In de beleidsregels staat wie er in aanmerking komen voor een ontheffing. Bekijk de beleidsregels op officielebekendmakingen.nl (Deze link gaat naar een externe website). Let op: Op de kaart in bijlage 1 breiden we het gebied ‘Organisaties en bedrijven ontheffing sluipverkeer’ uit voor alle ondernemers uit de gemeente Vijfheerenlanden.
  • Inwoners en ondernemers van gemeente Vijfheerenlanden hebben in februari 2024 een brief ontvangen met uitleg over de ontheffing. Ook zijn er nieuwe informatieborden langs de weg geplaatst.
  • Inwoners die niet digitaal vaardig zijn, hebben we geholpen bij hun aanvraag.
  • De inrijverboden gaan niet in op 27 maart 2024 door een ingediende voorlopige voorziening. De bezwaarschriftencommissie doet eerst uitspraken over de bezwaren en geeft het college advies. Het college neemt vervolgens een besluit over de aanpak. Na dit besluit komen we met een nieuwe planning.
  • Er wordt nog een klankbordgroep opgericht.

Laatste update: maart 2024

Bekijk voor meer informatie onze pagina Veel gestelde vragen over Inrijverboden sluipverkeer Vianen-Lexmond.

Nieuwsberichten

Lees hieronder alle nieuwsberichten die wij over dit onderwerp hebben gepubliceerd.