Bezwaar tegen belastingen of WOZ-beschikking

Wij helpen u graag! Neem gerust contact met team WOZ op als u een vraag heeft over uw WOZ-waarde of als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde. U kunt ons op werkdagen tussen 9.00-12.30 uur bellen op 088 - 599 7000 of uw vragen mailen naar woz@vijfheerenlanden.nl.

U kunt met team belastingen contact opnemen als u een vraag heeft over de diverse belastingen of als u bezwaar wilt maken tegen de belastingen. U kunt ons op werkdagen tussen 9.00-12.30 uur bellen op 088 - 599 7000 of uw vragen mailen naar belastingen@vijfheerenlanden.nl.

Kan ik overleggen met de gemeente?

Dat kan. Als u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of pand, neem dan direct contact op met team WOZ van de gemeente. We bespreken uw vragen met de taxateur. De taxateur laat u binnen 2 weken weten of de WOZ-waarde aangepast wordt.

 • U kunt op werkdagen telefonisch contact opnemen met team WOZ tussen 09.00 en 12.30 uur via 088 - 599 7000.
 • U kunt ook een mail met uw vragen en opmerkingen sturen naar woz@vijfheerenlanden.nl. Vermeldt in uw mail:
  • Uw naam en adres
  • Het adres waar het om gaat (als dat een ander adres is dan uw eigen)
  • Telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent
  • Het nummer van de belastingaanslag (dit staat op de voorzijde van de aanslag)
  • Waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. 
Hoe kan ik digitaal bezwaar maken?

De persoon die de aanslag ontvangt kan eenvoudig via DigiD bezwaar indienen via onderstaande button. Doe dit binnen zes weken vanaf de datum op de aanslag.

Bezwaar belastingen (DigiD)

Hoe kan ik bezwaar indienen per e-mail?

Het indienen van een bezwaarschrift tegen gemeentelijke belastingen of de WOZ-beschikking is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Het bezwaarschrift moet in pdf-formaat als bijlage toegevoegd worden aan de e-mail
 • In uw bezwaarschrift vermeldt u:
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • het aanslagnummer
  • de datum van het bezwaar
  • waarom u het niet eens bent met de aanslag
  • uw handtekening

Het bezwaarschrift tegen gemeentelijke belastingen moet u sturen naar belastingen@vijfheerenlanden.nl.

Het bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking moet u sturen naar woz@vijfheerenlanden.nl.

Hoe kan ik bezwaar indienen per post?

U kunt ook per post een bezwaarschrift indienen. In uw bezwaar vermeldt u:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het aanslagnummer
 • de datum van het bezwaar
 • waarom u het niet eens bent met de aanslag
 • uw handtekening

U stuurt het bezwaar naar
Gemeente Vijfheerenlanden
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 11
4140 AA Leerdam
.

Wij sturen u binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Heeft u dan nog niets ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Kan ik gehoord worden?

Als u inzake uw bezwaar gehoord wilt worden, dan moet u dit in uw bezwaarschrift zetten.

Kan ik uitstel van betaling krijgen als ik een bezwaar indien?

U krijgt niet automatisch uitstel van betaling als u een bezwaarschrift indient. Als u uitstel van de betaling wilt, dan moet u dit in uw bezwaarschrift aanvragen.

Kan ik bezwaar maken tegen de tarieven?

U kunt geen bezwaar maken tegen de tarieven. De belastingtarieven worden door de gemeenteraad vastgesteld in de verordeningen.

Commercieel bureau inschakelen?

Niemand wil teveel belasting betalen. Dat is logisch. Daarom zijn commerciële bureaus en makelaars die gratis voor u bezwaar maken steeds meer in trek. Toch is het heel eenvoudig om zelf bezwaar te maken. En de gemeente helpt u er ook bij als u wilt.

WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!

U heeft deze slogan vast wel eens ergens gelezen, bijvoorbeeld op internet of in een reclamefolder. Diverse bureaus en makelaars verlenen ’gratis’ rechtsbijstand. Het klinkt mooi maar hoe zit het nu precies?

Vergoeding voor kosten

Het bureau dient namens u een bezwaarschrift in. Als uw bezwaarschrift gegrond is dan moet de gemeente een proceskostenvergoeding aan het bureau betalen. Dat is wettelijk verplicht. Hiervoor zijn vaste bedragen vastgesteld in de wet. Bijvoorbeeld voor het indienen van een bezwaarschrift, de hoorzitting bijwonen of een nieuw taxatierapport opmaken. Het gaat om hoge bedragen. De gemiddelde kosten zijn € 592,- per bezwaarschrift. Dat staat niet in verhouding tot het voordeel dat het u oplevert.

Voorbeeld

We gaan uit van het OZB-tarief voor eigenaren van woningen van 0,0885% van de WOZ-waarde. Voor iedere € 10.000 waarmee de WOZ-waarde van uw woning of pand wordt verlaagd betaald u € 10,- per jaar minder. Dit is een groot verschil met de proceskostenvergoeding die commerciële bureaus ontvangen.

Gevolgen

Bij het berekenen van de nieuwe tarieven voor de onroerende zaakbelasting houdt de gemeente rekening met alle kosten die ze maakt. Dus ook met betaalde proceskostenvergoedingen. Daardoor betalen uiteindelijk alle inwoners mee aan deze ‘gratis’ bureaus.