Bezwaar tegen belastingen of WOZ-beschikking

Heeft u een vraag over de diverse belastingen of wilt u bezwaar maken tegen de belastingen? Dan kunt u contact opnemen met team belastingen. U kunt ons op werkdagen tussen 9.00-12.30 uur bellen op 088 - 599 7000. U kunt uw vragen ook mailen naar belastingen@vijfheerenlanden.nl.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde?
U kunt informeel of formeel bezwaar maken. Bezwaar maken is altijd gratis en u kunt het eenvoudig zelf.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tot en met donderdag 4 april 2024. De schriftelijke uitspraak op uw bezwaar ontvangt u op zijn laatst op 31 december 2024.

Bezwaar belastingen (Deze link gaat naar een externe website)

Hoe maak ik digitaal bezwaar?

De persoon die de aanslag ontvangt kan makkelijk via DigiD of eHerkenning bezwaar indienen via de rode knop 'Bezwaar belastingen' in de tekst hierboven. Doe dit op zijn laatst op de eerste donderdag van april.

Hoe dien ik bezwaar in per e-mail?

Als u per e-mail een bezwaarschrift indient dan moet uw mail aan de volgende eisen voldoen:

 • Het bezwaarschrift moet u in pdf-formaat als bijlage meesturen met de e-mail.
 • In uw bezwaarschrift schrijft u op:
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • het aanslagnummer
  • de datum van het bezwaar
  • waarom u het niet eens bent met de aanslag
  • uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift tegen gemeentelijke belastingen naar belastingen@vijfheerenlanden.nl.
Stuur uw bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking naar woz@vijfheerenlanden.nl.

Hoe maak ik bezwaar met een brief?

U kunt uw bezwaarschrift ook via de post versturen. In de brief waarin u bezwaar maakt moet in ieder geval de volgende informatie staan:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het aanslagnummer
 • de datum waarop u bezwaar maakt
 • waarom u het niet eens bent met de aanslag
 • uw handtekening

U stuurt het bezwaar naar:
Gemeente Vijfheerenlanden
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 11
4140 AA Leerdam.

Wij sturen u binnen twee weken een bericht dat wij uw bezwaar hebben ontvangen. Heeft u na twee weken nog geen bericht ontvangen? Bel ons dan gerust: 088 - 599 7000.

Kan ik mijn bezwaar uitleggen (gehoord worden)?

Wilt u uw bezwaar uitleggen (we noemen dat gehoord worden)? Schrijf dan in uw bezwaarschrift dat u gehoord wilt worden. U kunt uw bezwaar dan uitleggen in een hoorzitting. De hoorzitting houden we telefonisch.

Kan ik uitstel van betaling krijgen als ik een bezwaar indien?

U krijgt niet automatisch uitstel van betaling als u een bezwaarschrift indient. Als u uitstel van de betaling wilt, dan moet u dit in uw bezwaarschrift aanvragen.

Kan ik bezwaar maken tegen de tarieven?

U kunt geen bezwaar maken tegen de tarieven. De gemeenteraad heeft de belastingtarieven vastgesteld in de verordeningen.

Commercieel bureau inschakelen?

Niemand wil teveel belasting betalen. Dat is logisch. Daarom zijn commerciële bureaus en makelaars die gratis voor u bezwaar maken populair. Toch is het heel makkelijk om zelf bezwaar te maken. En we helpen u er ook bij als u dat wilt.

Vergoeding voor kosten

U vraagt u een bureau of makelaar om voor u bezwaar te maken. Zij dienen dan namens u een bezwaarschrift in. Als u gelijk heeft dan is uw bezwaarschrift gegrond. De gemeente betaalt dan een vergoeding voor de proceskosten. Bijvoorbeeld voor het indienen van een bezwaarschrift, de hoorzitting bijwonen of een nieuw taxatierapport opmaken. De hoogte van die vergoeding staat in de wet.
Vanaf dit jaar betaalt de gemeente die vergoeding aan degene voor wie bezwaar wordt gemaakt. We trekken de vergoeding van uw belastingaanslag af. Heeft u die al betaald? Dan betalen we de vergoeding aan u. U betaalt zelf de rekening van het bureau dat voor u het bezwaar heeft ingediend.

Gevolgen

Bij het berekenen van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting houden we rekening met alle kosten die we maken. Dus ook met betaalde proceskostenvergoedingen. Daardoor betalen uiteindelijk alle inwoners mee aan deze ‘gratis’ bureaus.