Precariobelasting

Heeft u een terras, luifel, vlag of bouwmaterialen bij uw bedrijf? En staan of liggen deze spullen op grond van de gemeente? Of hangen ze er boven? Dan betaalt u een vergoeding voor het gebruik van onze grond. Dit heet precariobelasting. U betaalt dit ook voor bijvoorbeeld kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen.

Let op! Wilt u een voorwerp op de weg of stoep zetten? Bijvoorbeeld een steiger, bouwmaterialen of een reclamebord? Dit mag niet zomaar. Kijk altijd even bij ‘Container of steiger plaatsen’ wat de regels zijn.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • Het gaat om spullen of voorwerpen in, op of boven grond van de gemeente. Dit kan ook een openbare weg of water zoals een kanaal of rivier zijn.
  • Het gaat niet om kabels van telecombedrijven of kabeltelevisie.

Aanpak

Meestal heeft u een vergunning nodig om gemeentegrond (openbare ruimte) te gebruiken. Als u de vergunning aanvraagt, krijgt u vanzelf bericht dat u ook precariobelasting moet betalen. Wij sturen u de belastingaanslag vanzelf toe.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.