Precariobelasting

Heeft u een terras of container? En staan of liggen ze op grond van de gemeente? Dan betaalt u een vergoeding voor het gebruik van onze grond. Dit heet precariobelasting. U betaalt dit ook voor bijvoorbeeld kabels en leidingen die in gemeentegrond liggen.

Let op! Wilt u een voorwerp op de weg of stoep zetten? Bijvoorbeeld een steiger, container of een kraam? Dit mag niet zomaar. Kijk altijd even bij ‘containers of steigers plaatsen’ en ‘standplaatsvergunning’.

Hoe wordt precariobelasting berekend?

Bij elk soort precario-object (terras, container, enzovoort) hoort een tarief en een berekeningseenheid (bijvoorbeeld vierkante meters). De aanslag berekenen wij door het tarief te vermenigvuldigen met het aantal eenheden.

Meer informatie en de tarieven kunt u teruglezen in de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2024 (Deze link gaat naar een externe website).