Gemeentegrond gebruiken

Kosten

De kosten die u betaalt voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg bestaat uit twee onderdelen.

Leges

Aanvraag voorwerp op of aan de weg kost € 34,90. (2024)

Precariobelasting

Hoeveel precariobelasting u betaalt, hangt af van de grootte van het voorwerp en voor hoe lang het voorwerp geplaatst wordt.

Voorbeelden

Bouwwerkzaamheden

Denkt u aan puin/afvalcontainers, (rol)steiger, een hekwerk of bouwmaterialen.

Winkels

Voor uitstallingen van winkels zijn nu nog geen regels vastgesteld. Het kan zijn dat u in de toekomst voor winkeluitstallingen een vergunning nodig heeft.

Overig

Wilt u een ander voorwerp op gemeentegrond plaatsen is ook daar vaak en vergunning nodig. Neem hiervoor contact op met het team “Apv/bijzondere wetten” via apv@vijfheerenlanden.nl of 088 - 599 7000

Wat heeft u nodig?

Een plattegrond tekening waarop u aangeeft waar u het voorwerp wilt plaatsen.

Aanvraag

We nemen onze beslissing binnen acht weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank (Deze link gaat naar een externe website).