Begraven of cremeren

Uw uitvaartondernemer regelt meestal alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

 • Toestemming vragen voor begraven of cremeren
 • Aangifte doen van overlijden
 • Zorgen voor een kist voor de begrafenis
 • Zorgen voor een graf op een begraafplaats
 • Zorgen voor een urn voor de crematie
 • Uitstel vragen voor begrafenis of crematie

De overledene moet uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. 
Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Soms is uitstel mogelijk.

Als nabestaande kunt u zelf het volgende bij de gemeente regelen:

 • Het verstrooien van as op de begraafplaats
 • Het plaatsen van een urn in een urnennis, urnengraf of laten bijzetten in of op een particulier graf

Begraafplaatsen

De gemeente verzorgt het beheer en onderhoud van 19 algemene begraafplaatsen. Een overzicht hiervan vindt u in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2020. Er zijn drie andere begraafplaatsen die niet door de gemeente beheerd worden:

 • De Rooms Katholieke begraafplaats Everdingen (informatie via het kerkbestuur in Everdingen)
 • Joodse begraafplaats in Vianen
 • De begraafplaats in Oosterwijk (informatie via de Nederlands Hervormde Kerk)

Bijzonderheden

Informatie voor uitvaartondernemers
 • Een reservering kunt u vastleggen via de webagenda. Centric heeft ook een Begraafplaatsagenda-app waarmee u eenvoudig en snel een reservering kunt vastleggen.
 • Geef bij een reservering direct aan of het een nieuw graf of een bijzetting betreft.
 • Heeft u nog geen inloggegevens voor de webagenda? Bel dan naar het nummer 06 – 5232 0883. De dienstdoende begraafplaatsmedewerker helpt u dan verder. Ook na kantoortijden en in het weekend kunt u dit nummer bellen.
 • Een reservering bestaat uit een blok van drie uren.
 • Starttijd van de reservering is het tijdstip dat de uitvaart plaats vindt.
 • Laatst mogelijke tijdstip van begraven is 15.00 uur.
 • Begraven op zaterdag en op werkdagen na 15.00 uur valt onder begraven op buitengewone tijd. In de tarieventabel vindt u de hiervoor geldende tarief.
 • Uw reservering is pas definitief wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen. De gemeente verzorgt de begrafenissen in de voormalige oud gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen. De drie gebieden hebben hun eigen aanvraagformulier.
 • Dit aanvraagformulier kunt u e-mailen naar contact.begraafplaats@vijfheerenlanden.nl.
 • Wilt u een reservering maken op een tijdstip dat er al een reservering is gemaakt? Neem dan contact op met de begraafplaatsmedewerker om de mogelijkheden te bespreken.
 • Heeft u nog geen reservering gemaakt, maar wel definitieve afspraken rondom de uitvaart gemaakt op een tijdstip dat er al een reservering staat? Dan is het mogelijk dat we een externe uitvoerder moeten inschakelen om uw uitvaart door te laten gaan. Deze extra kosten zal de externe uitvoerder direct bij u in rekening brengen.
 • Moet het graf vooraf aan een begrafenis geschud worden? Meld dit direct aan de begraafplaats medewerker.
 • Wanneer de begrafenis een bijzetting betreft, dan moet u direct opdracht aan een steenhouwerij geven om het bestaande grafmonument te verwijderen
Soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven op onze begraafplaatsen. Zoals bijvoorbeeld een particulier graf, algemeen graf, kinder- foetusgraf, urnengraf of urnenzuil. Ook is het mogelijk om as op de begraafplaats te verstrooien.
Verschil tussen een algemeen graf en particulier graf.

•    In een algemeen graf worden twee willekeurige overledenen, die vlak na elkaar overleden zijn, begraven. Het grafrecht bij algemene graven verloopt na 10 jaar en is niet te verlengen. De gemeente blijft de rechthebbende
•    Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van 20 of 30 jaar. Hierin kunnen maximaal 2 overledenen en 2 asbussen begraven worden. De rechthebbende kan deze termijn telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.

Rechthebbende

De rechthebbende 

 • krijgt dan het grafrecht
 • is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor dit graf
 • is als enige bevoegd om beslissingen omtrent het graf te nemen
 • is de enige persoon met wie de gemeente afspraken maakt
 • wordt het aanspraakpunt voor de gemeente
 • verplicht zich ook om alle kosten te dragen

Overlijden rechthebbende

Wanneer een rechthebbende overlijdt, moet binnen één jaar na het overlijden het grafrecht overgeboekt worden naar een nieuwe rechthebbende. Meer informatie hierover vindt u in artikel 17 lid 3, 4 en 5 van de Beheersverordening begraafplaatsen Vijfheerenlanden 2020.

Termijn grafrecht

Heeft u een graf in één van de kernen van de gemeente? Dan ontvangt u ongeveer een jaar voordat het grafrecht afloopt een brief van ons met de vraag of u het graf grafrecht wel of niet wilt verlengen.

Kosten overboeken grafrecht

Het tarief (= leges) voor het overboeken van het grafrecht bedraagt € 12,50.

Onderhoud begraafplaatsen

Belangrijke wijziging in de verordening is het algemeen onderhoud voor de begraafplaatsen. In de kernen Vianen, Everdingen, Zijderveld en Hagestein geldt sinds 21 juli 2012 een verplichte onderhoudsbijdrage. Sinds 1 januari 2020 geldt de verplichting ook voor de overige begraafplaatsen van de gemeente.
Dit betekent:

 • dat bij alle nieuw uit te geven graven ook het algemeen onderhoud begraafplaats in rekening wordt gebracht
 • dat bij het verlengen van het grafrecht van het jaar 2020 ook het algemeen onderhoud begraafplaats in rekening wordt gebracht

Algemeen onderhoud van de begraafplaats

De gemeente is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud voor de begraafplaatsen. Als u het onderhoud heeft afgekocht, verzorgt de gemeente ook:

 • het rechtzetten van het grafmonument nadat het verzakt is
 • het 1 x per jaar schoonmaken van het grafmonument, indien nodig met een algenbestrijdingsmiddel
 • het 2 x per jaar bladvrij houden van het gedenkteken
 • Afkopen algemeen onderhoud begraafplaats

U kunt het onderhoud afkopen voor een periode van 5, 10 of 20 jaar. Per jaar zijn de kosten hiervan € 101,00. Voor een urnengraf, -nis of –zuil, kinder- of foetusgraf is dit bedrag lager. Deze tarieven vindt u terug in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020.

Grafmonument

De aanvraag voor een vergunning van een grafmonument wordt door de steenhouwerij voor u geregeld.

Voor het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een grafmonument kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier vergunning grafmonument. Dit formulier is van toepassing voor alle begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden.

Let wel op dat u duidelijk aangeeft om welke begraafplaats het gaat. Hieronder staan de maximale afmetingen vermeld van de monumenten voor de verschillenden begraafplaatsen en de verschillende soorten graven.

De vergunning en de factuur worden naar de rechthebbende van het graf gestuurd. Heeft u nog vragen, neem dan contact met de gemeente op.

Afmetingen gedenktekens
      Breedte cm Hoogte cm Lengte cm Dikte cm
Voormalige gemeente Vianen
Particulier graf Vianen Staand 100 10   15
Particulier graf Vianen Liggend 100   200 35*
Algemeen graf Vianen Liggend 100 55 100 10*
Particulier urnengraf Vianen Liggend 100 55 100 10*
Historische grafkelder Vianen Max. gelijk aan de afmetingen van betreffende grafkelder   100   35*
Particulier graf Everdingen, Hagestein en Zijderveld Staand 80 100   15
Particulier graf Everdingen, Hagestein en Zijderveld Liggend 80   185 35*
Algemeen graf Everdingen, Hagestein en Zijderveld Liggend 80 55 90 10*
Voormalige gemeente Leerdam
Particulier graf     80 100 180 15*
Particulier kindergraf     80 100 150 15*
Grafkelder   Max. gelijk aan de afmetingen van betreffende grafkelder   100   15*
Algemeen graf     80 55 50 15*
Voormalige gemeente Zederik
Particulier graf     95 90 190 15*
Particulier kindergraf     70 80 100 15*
Grafkelder     95 90 190 15*

Algemeen graf

   

95

55 90 15*

* boven maaiveld

Facturen

Facturen voor begrafenissen en vergunningen worden naar de rechthebbende gestuurd.

Neem contact op met de afdeling Begraven als uw vragen heeft over:

 • de kosten van een gemeentelijke uitvaart
 • de kosten voor een vergunning
 • de kosten en mogelijkheden voor het verlengen van het grafrecht
 • de kosten en mogelijkheden voor het algemeen onderhoud

Heeft u vragen over betalingen, de wijze van betalen of een ander vraag. Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen.

 

Tips

De regels omtrent begraven in de gemeente Vijfheerenlanden vindt u in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Vijfheerenlanden 2020

De nadere regels omtrent het begraven, onderhoud en het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van grafmonument vindt u in het Uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden 2020

De tarieven voor begraven, verlengen van het grafrecht etc. vindt u in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021.