Begraven of cremeren

Uw uitvaartondernemer regelt meestal alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

 • toestemming vragen voor begraven of cremeren;
 • aangifte doen van overlijden;
 • zorgen voor een kist voor de begrafenis;
 • zorgen voor een graf op een begraafplaats;
 • zorgen voor een urn voor de crematie;
 • bijzetting van de urn op de begraafplaats;
 • uitstel vragen voor begrafenis of crematie.

Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Bijvoorbeeld op een gemeentelijke begraafplaats.

De overledene moet uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Soms is uitstel mogelijk.

Begraafplaatsen

De gemeente verzorgt het beheer en onderhoud van 19 algemene begraafplaatsen. Een overzicht hiervan vindt u in de beheersverordening. Ook zijn er twee andere begraafplaatsen die niet door de gemeente beheerd worden.

 • De Rooms Katholieke begraafplaats Everdingen (informatie via het kerkbestuur in Everdingen)
 • Joodse begraafplaats in Vianen

Openingstijden begraafplaatsen

Openingstijden van de begraafplaatsen zijn van zonsopgang tot zonsondergang. Voor begraafplaatsen met meerdere toegangspoorten kan het zijn dat alleen de hoofdingang open is. Begraafplaatsen waar niet meer begraven wordt, blijven ook toegankelijk.

Voorwaarden

Reservering voor begraven vastleggen

De webagenda voor de gemeente Vijfheerenlanden om een reservering tot begraven maken is in ontwikkeling. Voor de oud gemeenten Leerdam en Zederik kunt u als begrafenisondernemer nog steeds de reservering via de webagenda maken. Een reservering maken voor de kernen Vianen, Hagestein, Everdingen en Zijderveld gebeurt nog steeds telefonisch via 088 - 599 7000.

Let op

 • Een reservering maakt u via de webagenda of telefonisch. De reservering wordt pas definitief wanneer het formulier voor het aanvragen van een begrafenis binnen 24 uur nà boeking of 3 werkdagen vóór de begrafenis door u is aangeleverd. (pdf aanvraagformulier)
 • In het vakje “toelichting” op de webagenda kunt u aangeven of u na een boeking contact wenst met de administratie. Wij nemen dan vanzelf contact met u op.

Bijzonderheden

Grafmonument 

Voor het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een grafmonument kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier vergunning grafmonument. Dit formulier is van toepassing voor alle begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden. Let wel op dat u duidelijk aangeeft om welke begraafplaats het gaat.
De vergunning en de factuur worden naar de rechthebbende van het graf gestuurd. Heeft u nog vragen, neem dan contact met de gemeente op.

Aanpak

Wilt u een plek op de gemeentelijke begraafplaats? Dit regelt de begrafenisondernemer voor u met de gemeente. 
Wilt u een plek op een begraafplaats van een kerk? Regel het dan direct met de kerk.

Soorten graven

Er zijn verschillende soorten graven op onze begraafplaatsen. Zoals bijvoorbeeld een particulier graf, algemeen graf, kinder- foetusgraf, urnengraf of urnenzuil. Ook is het mogelijk om as op de begraafplaats te verstrooien.

Verschil tussen een algemeen graf en particulier graf

 • In een algemeen graf worden twee willekeurige overledenen, die vlak na elkaar overleden zijn, begraven. Het grafrecht bij algemene graven verloopt na 10 jaar en is niet te verlengen. De gemeente blijft de rechthebbende
 • Een particulier graf wordt uitgegeven voor een periode van 20 of 30 jaar. Hierin kunnen maximaal 2 overledenen en 2 asbussen begraven worden. De rechthebbende kan deze termijn telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen.
Rechthebbende

Bij ieder particulier graf wordt een “rechthebbende” geregistreerd. Wat is en doet een rechthebbende? En wat zijn de verantwoordelijkheden?

De nieuwe rechthebbende:

 • krijgt dan het grafrecht
 • is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor dit graf
 • is als enige bevoegd om beslissingen omtrent het graf te nemen
 • is de enige persoon met wie de gemeente afspraken maakt
 • wordt het aanspraakpunt voor de gemeente
 • verplicht zich ook om alle kosten te dragen

Overlijden rechthebbende

Wanneer een rechthebbende overlijdt, moet binnen één jaar na het overlijden het grafrecht overgeboekt worden naar een nieuwe rechthebbende. Meer informatie hierover vindt u in artikel 17 lid 3, 4 en 5 van de “Beheersverordening begraafplaatsen Vijfheerenlanden 2020” van 12 december 2019.

Termijn grafrecht

Heeft u een graf in één van de kernen van de gemeente? Dan ontvangt u ongeveer een jaar voordat het grafrecht afloopt een brief van ons met de vraag of u het graf grafrecht wel of niet wilt verlengen.

Kosten overboeken grafrecht

Het tarief (= leges) voor het overboeken van het grafrecht bedraagt € 12,50.
 

Onderhoud begraafplaatsen

Belangrijke wijziging in de verordening is het algemeen onderhoud voor de begraafplaatsen. In de kernen Vianen, Everdingen, Zijderveld en Hagestein geldt sinds 21 juli 2012 een verplichte onderhoudsbijdrage. Sinds 1 januari 2020 geldt de verplichting ook voor de overige begraafplaatsen van de gemeente.

Dit betekent: 

 • dat bij alle nieuw uit te geven graven ook het algemeen onderhoud begraafplaats in rekening wordt gebracht
 • dat bij het verlengen van het grafrecht van het jaar 2020 ook het algemeen onderhoud begraafplaats in rekening wordt gebracht

Algemeen onderhoud van de begraafplaats

De gemeente is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud voor de begraafplaatsen. Als u het onderhoud heeft afgekocht, verzorgt de gemeente ook:

 • het rechtzetten van het grafmonument nadat het verzakt is
 • het 1 x per jaar schoonmaken van het grafmonument, indien nodig met een algenbestrijdingsmiddel
 • het 2 x per jaar bladvrij houden van het gedenkteken.

Afkopen algemeen onderhoud begraafplaats

U kunt het onderhoud afkopen voor een periode van 5, 10 of 20 jaar. Per jaar zijn de kosten hiervan € 99,00. Voor een urnengraf, -nis of –zuil, kinder- of foetusgraf is dit bedrag lager. Deze tarieven vindt u terug in de "Verordening lijkbezorgingsrechten 2020".
 

 

Tips

De regels omtrent begraven in de gemeente Vijfheerenlanden vindt u in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Vijfheerenlanden 2020

De nadere regels omtrent het begraven, onderhoud en het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van grafmonument vindt u in het Uitvoeringsbesluit voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden 2020

De tarieven voor begraven, verlengen van het grafrecht etc. vindt u in de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020