Begraven of cremeren

Uw uitvaartondernemer regelt meestal alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven of cremeren;
  • aangifte doen van overlijden;
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis;
  • zorgen voor een graf op een begraafplaats;
  • zorgen voor een urn voor de crematie;
  • bijzetting van de urn op de begraafplaats;
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie.

Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. Bijvoorbeeld op een gemeentelijke begraafplaats.

De overledene moet uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Soms is uitstel mogelijk.

Bijzonderheden

De uitgifte van een graf is voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden nog niet centraal geregeld. Zie hierna voor het regelen van een begrafenis in de voormalige gemeenten:

Grafmonument 

Voor het aanvragen van een vergunning voor het plaatsen van een grafmonument kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier vergunning grafmonument. Dit formulier is van toepassing voor alle begraafplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden. Let wel op dat u duidelijk aangeeft om welke begraafplaats het gaat.
De vergunning en de factuur worden naar de rechthebbende van het graf gestuurd. Heeft u nog vragen, neem dan contact met de gemeente op.

Aanpak

Wilt u een plek op de gemeentelijke begraafplaats? Dit regelt de begrafenisondernemer voor u met de gemeente. 
Wilt u een plek op een begraafplaats van een kerk? Regel het dan direct met de kerk.