Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Bent u van plan een kinderopvang te starten? Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Of wilt u gastouder worden? Dan moet u uw opvang laten registeren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Wijzigingen aan uw opvang moet u ook doorgeven.

Staat uw onderneming ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunnen de ouders van het kind dat er naartoe gaat, met het unieke registratienummer, kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen.

Voorwaarden

  • De GGD komt 1 keer per jaar controleren of uw opvang aan de Wet Kinderopvang voldoet.
  • Uw bedrijf past bij het bestemmingsplan en is brandveilig.

Bijzonderheden

Meer weten?

Aanvraagformulieren en wijzigingsformulieren op de website van de Rijksoverheid.
Zoek een kinderopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouder via Landelijkregisterkinderopvang.nl.
De Geschillencommissie Kinderopvang.

Termijn

Doe uw aanvraag tot registratie minimaal 10 weken voor de start van uw bedrijf.

Aanpak

De registratie vraagt u bij de gemeente Vijfheerenlanden met het daarvoor bestemde formulier aan. Geef ook wijzigingen met het daarvoor bestemde wijzigingsformulier door. Deze formulieren kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Op deze formulieren staat onderaan genoemd welke documenten u mee moet sturen. Nadat u deze formulieren volledig heeft ingevuld kunt u deze mailen naar info@vijfheerenlanden.nl. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Kijk hiervoor onder Bezwaren en Klachten.