Briefadres

Heeft u geen woonadres, maar wilt u wel ingeschreven staan bij de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u schipper bent, dakloos bent, in een huis voor beschermd wonen verblijft of in de gevangenis zit? Of omdat u vanwege uw gezondheid in een instelling woont?

Vraag een bekende of u zijn of haar adres mag gebruiken als briefadres. U kunt dan post ontvangen op dat adres. U staat niet ingeschreven als bewoner op het briefadres. De regels hiervoor zijn streng. Dus zorg dat u een goede uitleg kunt geven, waarom u het briefadres nodig heeft. De bewoner van het adres moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt. U kunt ook een instelling opgeven als briefadres. Wij laten u weten welke instelling dat mag zijn.

Voor ons is het handig, omdat we u dan post kunnen sturen.     

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. U moet u in Nederland bijvoorbeeld inschrijven bij een gemeente als:

 • u minimaal 4 maanden in een half jaar in Nederland bent.
 • u korter dan 8 maanden naar het buitenland gaat en in die tijd geen woning in Nederland heeft.

Voor een briefadres zijn belangrijke voorwaarden:

 • De hoofdbewoner geeft schriftelijk toestemming.
 • De hoofdbewoner zorgt ervoor dat u de post ook echt krijgt.
 • U mag geen postbus of leeg adres opgeven.
 • Het adres staat in de basisregistratie personen.

   

Een briefadres is tijdelijk. We spreken meestal met u af hoe lang u op een briefadres ingeschreven mag blijven.

Lees de volledige tekst van de Beleidsregel briefadressen en adresonderzoeken gemeente Vijfheerenlanden 2019 op Overheid.nl.

Aanpak

U wilt een briefadres aanvragen?

Online

Briefadres aanvragen via DigiD

Via een afspraak

 • Maak een afspraak
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak
 • Neem het volgende mee
  • Uw identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument
  • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs. Gebruik hiervoor het formulier voor het aanvragen van een briefadres.

Afspraak maken aanvraag briefadres