Briefadres

Heeft u geen woonadres, maar wilt u wel ingeschreven staan bij de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u schipper bent, dakloos bent, in een huis voor beschermd wonen verblijft of in de gevangenis zit? Of omdat u vanwege uw gezondheid in een instelling woont?

Vraag een bekende of u zijn of haar adres mag gebruiken als briefadres. U kunt dan post ontvangen op dat adres. U staat niet ingeschreven als bewoner op het briefadres.

De regels hiervoor zijn streng. Dus zorg dat u een goede uitleg kunt geven, waarom u het briefadres nodig heeft. De bewoner van het adres moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt. U kunt ook een instelling opgeven als briefadres. Wij laten u weten welke instelling dat mag zijn.

Voor ons is het handig, omdat we u dan post kunnen sturen.

Aanvragen via een afspraak

Nodig

  • Uw identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument
  • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs. Gebruik hiervoor het formulier voor het aanvragen van een briefadres.

Toestemmingsformulier briefadres (PDF, 348.2 kB)

Online aanvragen

Briefadres aanvragen via DigiD (Deze link gaat naar een externe website)

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. U moet u in Nederland bijvoorbeeld inschrijven bij een gemeente als:

  • u minimaal 4 maanden in een half jaar in Nederland bent.
  • u korter dan 8 maanden naar het buitenland gaat en in die tijd geen woning in Nederland heeft.

Voor een briefadres zijn belangrijke voorwaarden:

  • De hoofdbewoner geeft schriftelijk toestemming.
  • De hoofdbewoner zorgt ervoor dat u de post ook echt krijgt.
  • U mag geen postbus of leeg adres opgeven.
  • Het adres staat in de basisregistratie personen.

Een briefadres is tijdelijk. We spreken meestal met u af hoe lang u op een briefadres ingeschreven mag blijven.

Lees de volledige tekst van de Beleidsregel briefadressen en adresonderzoeken gemeente Vijfheerenlanden 2019 op Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Er is beleid om de kwaliteit van de gegevens te verhogen en fraude en andere onwenselijke gedragingen te voorkomen en te bestrijden. Lees de beleidsregel bestuurlijke boete basisadministratie op overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).