Individuele voorziening

Het Sociaal Team kan samen met u kijken welke aanbieder het beste past bij de hulp of ondersteuning die u of uw kind nodig heeft. Dit is een individuele voorziening.

Wat is een individuele voorziening?

De gemeente Vijfheerenlanden heeft een contract met aanbieders van allerlei soorten jeugdhulp. De medewerker van het Sociaal Team kijkt samen met u welke aanbieder het beste past bij de hulp of ondersteuning die u of uw kind nodig heeft. Dit is een individuele voorziening.

Kijk voor een overzicht van de gecontracteerde zorgaanbieders van jeugdhulp bij de Regionale Backoffice Lekstroom.

Zorg in natura (ZIN) is zorg via een gecontracteerde aanbieder. Wij betalen de zorg dan rechtstreeks aan de jeugdhulpaanbieder. Jeugdhulp kan ook in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb). Dan krijgt u geld en betaalt u de zorgverlener zelf.