Persoonsgebonden budget Jeugd

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp of ondersteuning kunt inkopen.

Samen met de (jeugd-)professional wordt gekeken welke aanbieder het beste past bij de hulp of ondersteuning die u nodig heeft. Als hieruit blijkt dat jeugdhulp in de vorm van een PGB in uw situatie het meest passend is, wordt u gevraagd om een begrotingsplan in te vullen. In het begrotingsplan staat welke zorg u met het pgb wilt inkopen, door wie u dit wilt laten uitvoeren en welke tarieven daarvoor gehanteerd worden.

Als u zorg inkoopt via een pgb, dan bent u opdrachtgever of werkgever. U sluit zelf contracten af. Dit doet u met een model zorgovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (Deze link gaat naar een externe website).

Welke soorten pgb zijn er?

Een pgb kan worden ingezet voor het inkopen van jeugdhulp via een jeugdhulpaanbieder. Ook kunt u het gebruiken voor het inkopen van een persoon uit het sociaal netwerk. Dit zijn bijvoorbeeld (groot)ouders, broer of zus, vrienden of buren. Het Sociaal Team kijkt tijdens het gesprek met u of u voor een pgb in aanmerking komt.

Pgb-test

Een voorwaarde voor de toekenning van het pgb is dat u een goede administratie van het pgb kan bij houden. Belangenvereniging Per Saldo heeft een pgb-test voor cliënten ontwikkeld. Doe de PGB-test (Deze link gaat naar een externe website) op internet in en krijgt inzicht in de vaardigheden die u nodig heeft om een pgb te beheren. Ook ziet u in hoeverre u over deze vaardigheden beschikt.

Het pgb is toegekend, hoe gaat het verder?

  1. U sluit een zorgovereenkomst af met de zorgverlener(s) of aanbieder (s). Op de website van de Sociale Verzekeringsbank vindt u Belangrijke informatie per zorgovereenkomst (Deze link gaat naar een externe website).
  2. U stuurt de zorgovereenkomst op naar de SVB;
  3. U dient declaraties in bij de SVB. Dit kan op basis van een factuur, declaratie of vast maandloon;
  4. De SVB betaalt de zorgverlener of aanbieder;
  5. De SVB verzorgt het budgetoverzicht zodat u en de gemeente op ieder moment inzicht hebt in de uitgaven en het resterende budget.

Bijdrage in de kosten

Het is mogelijk dat u hulp inkoopt waarvan het tarief van de aanbieder hoger is dan tarief dat de gemeente vergoedt. Het kan zijn dat u dan moet bijdragen aan de kosten. Of dit in uw situatie het geval is en wat dat voor u betekent, bespreekt de (jeugd-) professional van het Sociaal Team met u.

Wil u weten hoe u een bijstorting in de kosten kan doen? Kijk dan op de pagina Vrijwillige storting op de website van de Sociale Verzekeringsbank (Deze link gaat naar een externe website).