Aansprakelijk stellen van gemeenten

Vindt u dat u schade heeft opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Bijvoorbeeld door een slecht wegdek? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld of nalatig is geweest. En de schade daarvan een direct gevolg is.

Kosten

De behandeling van de aansprakelijkheidstelling kost u niets.

Aansprakelijkstelling (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Aansprakelijkstelling (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die u heeft opgelopen als:

 • Er een gevaarlijke situatie is op de locatie. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie.
 • U wettig en overtuigend bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden.

Gemeente aansprakelijk stellen

Wilt u ons aansprakelijk stellen voor schade? U regelt dit via uw verzekering of rechtsreeks bij ons. Dit gaat zo:

 • Regel het online
 • Log in met DigiD
 • Geef de volgende informatie:
  • omschrijving van wat er is gebeurd, waar het is gebeurd (exacte locatie), wanneer het is gebeurd (datum en tijdstip) en waaruit de schade bestaat
  • (close up) foto’s van de locatie, de schade en de oorzaak
  • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s, offertes)
  • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
  • uw naam, adres en telefoonnummer. Als u voor iemand anders het formulier invult, dan vermeldt u de gegevens van die persoon.
  • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.

Tips

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering indien u hiervoor verzekerd bent. Bij uw eigen verzekering bent u mogelijk verzekerd tegen nieuw- en/of vervangingswaarde. U heeft dan niet te maken met eventuele afschrijvingen. Het melden van de schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor uw premie voor komend jaar.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Aansprakelijkheidsverzekering informatie Centrum (Deze link gaat naar een externe website).

Goed om te weten

 • U ontvangt een bevestiging met een schadekenmerk.
 • De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan een bericht.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een afwijzing met uitleg.