Aanvraag rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater in de gemeente Vijfheerenlanden. Woningen en andere gebouwen moeten daarom een aansluiting hebben op het gemeenteriool.

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de riolering tot en met het overnamepunt. Het overnamepunt wordt in de meeste gevallen gemarkeerd door een ontstoppingsput dicht bij de erfgrens.

In sommige gevallen kan dit anders zijn, zoals wanneer er een gemeentelijk drukrioolgemaal op uw terrein staat. Vanaf dit overnamepunt wordt de riolering aangelegd en onderhouden door de eigenaar van het perceel. De ontstoppingsput is onderdeel van de huisaansluiting en is geen onderdeel van het gemeentelijk rioolstelsel.

Bij twijfel over de locatie van het overnamepunt of voor overige informatie kunt u contact met ons opnemen via 088 - 599 7000 of riolering@vijfheerenlanden.nl.

Aanvragen

Een rioolaansluiting vraagt u schriftelijk aan. Dit doet u door een aanvraag tot aanleg van een rioolaansluiting in te vullen.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt wordt. Wanneer de wijze van aansluiten is bepaald, ontvangt u een bevestiging en een nota (factuur). Zodra de nota is voldaan, worden de werkzaamheden ingepland en door een door de gemeente te bepalen aannemer uitgevoerd.

Let op!Let op: bij de gemeente vraagt u alleen de aansluiting aan tot het overnamepunt, vaak dient u zelf nog riolering aan te leggen op uw terrein. Dit kunt u vaak zelf met de aannemer regelen.

Aanvraag vergunning rioolaansluiting (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

Aanvraag vergunning rioolaansluiting (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Kosten

De kosten die de gemeente maakt voor het realiseren van de aansluiting komen voor rekening van de aanvrager.
Vooraf maken wij, door middel van een offerte, een financiële raming.

Het volledige bedrag moet zijn voldaan voor de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat de werkelijke kosten hoger of lager zijn, wordt dit achteraf verrekend. Ook eventuele onderzoekkosten horen hier bij.