Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld door het college van de gemeente Vijfheerenlanden. Zij adviseren onafhankelijk over de raadsvoorstellen op het gebied van het sociaal domein en doen dit vanuit het standpunt van de inwoners. Zoals bijvoorbeeld over de Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet.

Zij zijn hierbij onafhankelijk en kunnen naast gevraagd advies ook ongevraagd advies geven aan het college over onderwerpen in het sociaal domein.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een groep vrijwilligers die benoemd is door het college als lid van de adviesraad.
Er is een dagelijks bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Contact

De Adviesraad Sociaal Domein komt graag in contact met de inwoners van Vijfheerenlanden.

Heeft u vragen over de Wmo, Jeugdhulp of Participatiewet? Wilt u de adviesdocumenten lezen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein: ASD.Vijfheerenlanden@gmail.com of via de website van de Adviesraad Sociaal Domein (Deze link gaat naar een externe website).

Dagelijks bestuur:

  • Voorzitter: Rob Oosterman
  • Secretaris: Berry Verwijmeren
  • Penningmeester: Tonnie Jansen

Meer informatie