Afvalstoffenheffing

Iedereen die in de gemeente Vijfheerenlanden woont betaalt afvalstoffenheffing. Met de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente de kosten van het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De opbrengst is kostendekkend en is geen bron van inkomsten.

De afvalstoffenheffing wordt per huishouden berekend. U betaalt ook afvalstoffenheffing als u nooit huishoudelijk afval aanbiedt.

Meer informatie kunt u lezen in de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2024 (Deze link gaat naar een externe website) of de Afvalstoffenverordening 2023 (Deze link gaat naar een externe website).

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend?

De tarieven van de afvalstoffenheffing worden bepaald door:

  • milieueisen voor het gescheiden aanleveren van het afval
  • kosten voor het verwerken van het afval

Strengere milieueisen en hogere verwerkingskosten hebben geleid tot hogere kosten. Ook heeft Waardlanden de tarieven voor 2022 verhoogd. Daardoor zijn de tarieven gestegen.

De afvalstoffenheffing is afhankelijk van de grootte van uw huishouden. De situatie op 1 januari bepaalt het tarief of het moment van uw inschrijving.

Als uw huishouden in de loop van het jaar verandert van eenpersoonshuishouden naar meerpersoonshuishouden dan ontvangt u geen nieuwe aanslag. Andersom is dit ook het geval. Als uw huishouden in de loop van het jaar verandert van meerpersoonshuishouden naar eenpersoonshuishouden dan ontvangt u geen vermindering.

U betaalt minder afvalstoffenheffing als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente of bij iemand gaat inwonen. U ontvangt hierover een verminderingsbrief.

Kosten

Tarieven afvalstoffenheffing
Huishouden Kosten 2024
Éénpersoonshuishouden € 349,00
Meerpersoonshuishouden € 439,00