Asbest verwijderen

Er zijn strenge regels voor het werken met asbest. Asbest is een kankerverwekkende stof. Niet iedereen mag het zomaar verwijderen, slopen of het wegbrengen. Voordat u de werkzaamheden begint, doet u in ieder geval een sloopmelding via het Omgevingsloket.

Voorwaarden

Bent u particulier en wilt u platen of vloerplaten met daarin asbest verwijderen? U mag dat in sommige gevallen zelf doen. Het mag niet meer dan 35m2 zijn.

U mag alleen de volgende materialen met asbest verwijderen:

  • geschroefde golfplaten, waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn
  • niet-gelijmde vloerbedekking met asbest
  • vloertegels met asbest die los in de woning liggen
  • losse bloembakken

U vindt meer informatie over het verwijderen van asbest bij het Informatiepunt Leefomgeving (Deze link gaat naar een externe website).

Termijn

We nemen een beslissing binnen 4 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Bent u particulier en wilt u een kleine hoeveelheid asbest verwijderen? Mogelijk mag u de melding ook korter van tevoren doen.

Doe de melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is. Vraagt u voor meerdere zaken een omgevingsvergunning aan? En zijn er verschillende beslistermijnen? Hou dan rekening met de langste termijn.

Aanpak

Ga naar het Omgevingsloket (inloggen met DigiD). Daar kunt u de aanvraag meteen online regelen. Doe een sloopmelding. Dit doet u voordat u met de werkzaamheden wilt beginnen.

Geven we toestemming? Dan sturen we u een acceptatiebrief. Hierin staan de voorwaarden.

Kleine hoeveelheden (maximaal 35m2)

Gaat het om een kleine hoeveelheid die u zelf mag verwijderen? Meld dit bij ons voordat u begint. Dit gaat zo:

  • Gebruik het online formulier 'meld nu vooraf uw asbestverwijdering'.
  • Vul het helemaal in.
  • We sturen u binnen 5 dagen een bericht.
  • Geven we u toestemming? Dan ontvangt u een asbest-inleverbewijs. Hiermee kunt u gratis asbest inleveren bij de Stadswerf. Zonder inleverbewijs mag u geen asbest inleveren.
  • Zorg dat het asbest goed is verpakt. U kunt het verpakkingsmateriaal gratis afhalen. Bij het inleverbewijs krijgt u het adres.

Contact

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Heeft u een vraag? Neem dan contact op met ons.