Basisregistratie: persoonsgegevens wijzigen

Kloppen de gegevens over u in de basisregistratie personen (BRP) niet? U kunt ons vragen om dit te veranderen.

Hoe weet u dat de gegevens verkeerd zijn? Bijvoorbeeld omdat wij u een brief sturen, waarin verkeerde gegevens staan. Maar het kan ook andersom. Bijvoorbeeld als u getrouwd bent in het buitenland. Dan weet de gemeente niet dat er iets veranderd is.

U kunt uw gegevens eenvoudig bekijken op de website mijnoverheid.nl (Deze link gaat naar een externe website)
Hier logt u in met uw DigiD.

U moet de verandering kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld met een geboorteakte of een ander officieel document.

Voorwaarden

U kunt een wijziging BRP aanvragen voor uzelf of uw minderjarige kinderen.

Kosten

Het aanpassen van uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen is gratis. Voor een uittreksel betaalt u wel kosten.

Bijzonderheden

Let op!

  • Deze melding is niet bedoeld voor het doorgeven van een adreswijziging. Dit regelt u op onze pagina over verhuizen.
  • Uw oude paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument geldt niet meer als de gemeente uw gegevens die daarin staan heeft aangepast. Zorg dat u dan zo snel mogelijk een nieuw identiteitsbewijs aanvraagt. U betaalt zelf de kosten voor een nieuw identiteitsbewijs.

Meer weten?

Meer informatie van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website) over buitenlandse documenten die u in Nederland wilt gebruiken.

Termijn

Geef de verandering zo snel mogelijk door. Wij nemen binnen 4 weken een beslissing over uw verzoek. U krijgt daarover een brief.

Gaat het om informatie over burgerlijke staat (getrouwd zijn of niet) en nationaliteit? Dan mogen we er langer over doen. We mogen de termijn steeds met 8 weken verlengen.

Aanpak

Wilt u uw gegevens in de BRP aanpassen? Laat het ons weten. Dit gaat zo:

Maak een afspraak.

  • Kom persoonlijk naar uw afspraak. Neem het volgende mee:
    • uw geldige identiteitsbewijs, paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
    • bewijs waarop staat wat de gegevens wel moeten zijn
    • het document met de verkeerde gegevens

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen kunt u vinden op deze pagina op overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank (Deze link gaat naar een externe website).