Belangenbehartiging

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn er verschillende belangenbehartigers die de gemeente informeren over zaken die van belang zijn voor bepaalde groepen mensen.

Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden

Voorzitter de heer de Bruin

Contactgegevens

e-mail: info@gehandicaptenbeleidvhl.nl
website: Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden (Deze link gaat naar een externe website)

Wmo-Klankbordgroep

Wmo-Klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

De Wmo-Klankbordgroep komt op voor mensen met een verstandelijke beperking, voor jong en oud. Zij informeren de gemeenten en andere (zorg)organisaties over uiteenlopende zaken die verbeterd kunnen worden binnen hun organisatie voor deze doelgroep.

Zij zijn werkzaam in de regio Molenlanden, Vijfheerenlanden & Gorinchem.

Voorzitter: Stefan van Drunen
Ondersteuning: Zorgbelang Inclusief, contactpersoon(coach) Mariëlle van Esch: mariellevanesch@zorgbelanginclusief.nl