Belangenbehartiging

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn er verschillende belangenbehartigers die de gemeente informeren over zaken die van belang zijn voor bepaalde groepen mensen.

Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden

Het Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden komt op voor de belangen van mensen met een beperking. Het Platform adviseert de gemeente op het gebied van toegankelijkheid en geeft voorlichting op basisscholen over het leven met een beperking.

Help mee aan een Toegankelijk Vijfheerenlanden Voor Iedereen! U kunt de toegankelijkheid in de Openbare Ruimte verbeteren door gebreken zelf direct te melden bij de gemeente Vijfheerenlanden. Bijvoorbeeld scheefliggende stoeptegels in verband met valgevaar, obstakels op het voetpad, te hoge drempels, slechte op- en overgangen en dergelijke.

Melding openbare ruimte (met e-mail en of telefoonnummer) (Deze link gaat naar een externe website)

Meer informatie en contact

Meer informatie vindt u op de website Platform Gehandicaptenbeleid Vijfheerenlanden (Deze link gaat naar een externe website)
E-mail: info@gehandicaptenbeleidvhl.nl

Wmo-Klankbordgroep

Wmo-Klankbordgroep voor en door mensen met een verstandelijke beperking.

De Wmo-Klankbordgroep komt op voor mensen met een verstandelijke beperking, voor jong en oud. Zij informeren de gemeenten en andere (zorg)organisaties over uiteenlopende zaken die verbeterd kunnen worden binnen hun organisatie voor deze doelgroep.

Zij zijn werkzaam in de regio Molenlanden, Vijfheerenlanden & Gorinchem.

Voorzitter: Stefan van Drunen
Ondersteuning: Zorgbelang Inclusief/ Participatiepartners, contactpersoon(coach) Jeanet Moerings: jeanetmoerings@participatiepartners.nl