Belastingaanslag digitaal ontvangen

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen ook digitaal ontvangen. U krijgt uw aanslag dan via de Berichtenbox van MijnOverheid. Het taxatieverslag van uw woning staat ook in de Berichtenbox. U ontvangt de aanslag dan niet meer via de post. Uw Berichtenbox is toegankelijk via mijn.overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier met uw DigiD inloggen en zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid. Ook kunt u berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden op uw zaken met de overheid.

Als u ervoor kiest om de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal te ontvangen, dan ontvangt u per mail een melding dat er een bericht in uw Berichtenbox staat. Zorg dus dat bij MijnOverheid uw e-mailadres bekend is!

U ontvangt de aanslag dan niet meer via de post. Hiermee wil de gemeente de digitale dienstverlening aan haar inwoners vergroten.

Wat moet ik doen om mijn aanslag digitaal te ontvangen?

U heeft uw account bij MijnOverheid al geactiveerd:

Log in op mijnoverheid.nl met uw DigiD. U ziet welke overheidsdiensten zich recent hebben aangesloten bij MijnOverheid. Vink aan dat u van gemeente Vijfheerenlanden digitaal post wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat.

U heeft uw account bij MijnOverheid nog niet geactiveerd:

Ga naar de website mijnoverheid.nl  Activeer met uw DigiD uw account. Alle overheidsinstanties die op dat moment zijn aangesloten geeft u hiermee automatisch toestemming digitaal post naar u te sturen. U kunt zelf bepalen van welke instanties u digitale informatie wilt ontvangen. Zorg dat het e-mailadres waarop u meldingen wilt ontvangen goed in uw account staat.

Wat moet ik doen als ik mijn aanslag weer per post wil ontvangen?

Log in op mijnoverheid.nl met uw DigiD. Vervolgens gaat u naar ‘Instellingen’, onderaan de pagina ziet u van welke instanties u digitaal post ontvangt. Zet het vinkje uit bij gemeente Vijfheerenlanden. U ontvangt nu geen digitale post meer van de gemeente Vijfheerenlanden.