Bodycams voor boa’s

Vanaf december 2023 breiden we de uitrusting van onze boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar) uit met bodycams. De boa’s dragen dit kleine cameraatje op het vest. Het helpt hen om veiliger te kunnen werken. Agressie en bedreiging van hulpverleners en handhavers zijn problemen waar helaas ook onze medewerkers mee te maken hebben tijdens hun werk.

Hulpmiddel veilig werken

Ervaringen in andere gemeenten met het gebruik van de bodycams zijn positief. Mensen gedragen zich anders als ze weten dat ze gefilmd worden, het fysieke geweld en de verbale agressie nemen af. Door de camera’s ook in onze gemeente in te zetten bieden wij onze medewerkers een veiligere werkomgeving.

Maken van opnames

Onze boa’s zijn opgeleid in het gebruik van de camera’s. De camera’s staan altijd op stand-by en nemen beelden op die om de 60 seconden overgeschreven worden. Deze beelden worden niet opgeslagen. Als de boa zich onveilig voelt, kan hij/zij de camera activeren en opnames in beeld en geluid maken. De boa meldt vooraf als hij/zij hiertoe overgaat. Soms is deze gelegenheid er niet, dan start de boa deze opname direct.

Privacy en opslag beelden

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Na iedere dienst slaan onze boa’s de beelden op een beveiligde server op. Het systeem houdt een logboek bij. Hierin is exact te zien wie welke beelden bekijkt. We bewaren de beelden 28 dagen. Als niemand de beelden wil bekijken vernietigen we de opname. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring.

Zelf beelden bekijken

De beelden van een bodycam zijn persoonsgegevens. Als u bent gefilmd, dan kunt u de beelden opvragen door een verzoek tot inzage van de camerabeelden te doen.

Opvragen bodycambeelden (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

U kunt dit ook schriftelijk doen door een brief te sturen aan:

Gemeente Vijfheerenlanden
t.a.v. Netwerkmanager Integrale Veiligheid
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Vermeld in de brief in ieder geval:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw emailadres
  • Plaats, datum en tijdstip van de opname
  • De brief moet voorzien zijn van een datum en handtekening

U mag alleen beelden bekijken waar u zelf op staat.

Andere personen en instanties die beelden kunnen opvragen zijn

  • Het Openbaar Ministerie of de politie, voor een strafrechtelijk onderzoek.
  • De handhaver, als hij op de beelden staat of de beelden heeft gemaakt.

Achteraf bezwaar maken

Handhavers mogen filmopnames maken, ook zonder uw toestemming. Zij zetten de camera niet uit als u daarom vraagt. U kunt achteraf bezwaar maken. Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Bezwaar tegen de gemeente.

U kunt dit ook schriftelijk doen door een brief te sturen aan de gemeente Vijfheerenlanden, t.a.v. Netwerkmanager Integrale Veiligheid, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Vermeld in de brief in ieder geval:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw emailadres
  • Plaats, datum en tijdstip van de opname
  • De brief moet voorzien zijn van een datum en handtekening