Bodycams voor boa’s

Sinds december 2023 zijn onze Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar) uitgerust met een bodycam. De Boa’s dragen dit kleine cameraatje op het vest. Het helpt hen om veiliger te kunnen werken. Agressie en bedreiging van hulpverleners en handhavers zijn problemen waar helaas ook onze medewerkers mee te maken hebben tijdens hun werk.

Hulpmiddel veilig werken

Ervaringen in andere gemeenten met het gebruik van de bodycams zijn positief. Mensen gedragen zich anders als ze weten dat ze gefilmd worden, het fysieke geweld en de verbale agressie nemen af. Door de camera’s ook in onze gemeente in te zetten bieden wij onze medewerkers een veiligere werkomgeving.

Maken van opnames

Onze Boa’s zijn opgeleid in het gebruik van de camera’s. De camera’s staan altijd op stand-by en nemen beelden op die om de 60 seconden overgeschreven worden. Deze beelden worden niet opgeslagen. Als de Boa zich onveilig voelt, kan hij/zij de camera activeren en opnames in beeld en geluid maken. De Boa meldt vooraf als hij/zij hiertoe overgaat. Soms is deze gelegenheid er niet, dan start de Boa direct met de opname.

Privacy en opslag beelden

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Aan het einde van iedere dienst worden de gemaakte opnames automatisch opgeslagen op een beveiligde server. Het systeem houdt een logboek bij. Hierin is exact te zien wie welke beelden bekijkt. We bewaren de beelden 28 dagen. Als niemand de beelden wil bekijken vernietigen we de opname. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring.

Zelf beelden bekijken

De beelden van een bodycam zijn persoonsgegevens. Als u bent gefilmd, dan kunt u de beelden opvragen door een verzoek tot inzage van de camerabeelden te doen.

Opvragen bodycambeelden (persoon) (Deze link gaat naar een externe website)

U kunt dit ook schriftelijk doen door een brief te sturen aan:

Gemeente Vijfheerenlanden
t.a.v. Netwerkmanager Integrale Veiligheid
Postbus 11
4140 AA Leerdam

Vermeld in de brief in ieder geval:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw emailadres
  • Plaats, datum en tijdstip van de opname
  • De brief moet voorzien zijn van een datum en handtekening

U mag alleen beelden bekijken waar u zelf op staat.

Andere personen en instanties die beelden kunnen opvragen

De situatie kan zich voordoen dat het Openbaar Ministerie en/of de politie de opnames opvraagt in verband met een strafrechtelijk onderzoek. De Boa heeft de mogelijkheid om de opname te bekijken die door hem/haar zelf zijn gemaakt.

Achteraf bezwaar maken

Boa's mogen opnames maken, ook zonder uw toestemming. Zij zetten de camera niet uit als u daarom vraagt. U kunt hiertegen achteraf bezwaar maken. Meer informatie kunt u vinden op onze pagina Bezwaar tegen de gemeente.

U kunt dit ook schriftelijk doen door een brief te sturen aan de gemeente Vijfheerenlanden, t.a.v. Netwerkmanager Integrale Veiligheid, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Vermeld in de brief in ieder geval:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw emailadres
  • Plaats, datum en tijdstip van de opname
  • De brief moet voorzien zijn van een datum en handtekening