Bouwarchief

In het bouwarchief vindt u de verleende vergunningen per adres zoals de aanvraag bouwvergunning en bouwtekeningen. U kunt deze documenten opvragen.

Opvragen bouwtekeningen (inwoner) (Deze link gaat naar een externe website)

Opvragen bouwtekeningen (bedrijf) (Deze link gaat naar een externe website)

Kosten

De kosten voor het inzien is € 27,80 per (deel van een) kwartier voor het zoeken van papieren stukken in het gemeentearchief.

U betaalt voor de administratieve handelingen die moeten worden verricht om het bouwdossier te zoeken en te leveren en niet voor het resultaat hiervan. Wordt een bouwdossier niet gevonden dan worden kosten van het gezochte adres toch bij de aanvrager in rekening gebracht.

Kosten in behandeling nemen verzoek om digitale archiefstukken
Formaat Kosten 2024
Tekening of kaart op A0 € 16,05
Kopie foto € 48,65
Kopie film of video € 83,40
Aanvullende kosten voor een afschrift, kopie of digitale scan
Formaat Kosten 2024
Per A4 kopie € 0,40
Per A3 kopie € 0,80
Per A2, A1 of A0 kopie € 4,60

U ontvangt binnen enkele werkdagen bericht dat de stukken ingezien kunnen worden. U kunt zelf aangeven op welke locatie u het dossier wilt bekijken.