Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven zelf geen oordeel.

Overlast van je buren?

Het is belangrijk dat je je thuis en veilig voelt in je woning. Daarom is het fijn als we rekening houden met elkaar. Er zijn situaties waarin irritaties ontstaan De impact van een burenoverlast kan heel groot zijn.
Dan is het goed om eens te overleggen met Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een dienst van de gemeente voor al haar inwoners.

Op weg naar een oplossing

Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar uw verhaal. Tijdens een bemiddeling helpen onze bemiddelaars mensen zoeken naar een gezamenlijke oplossing.
Hoe langer je wacht om het aan te kaarten bij je buren, hoe meer kans je loopt dat er een echte ruzie van gaat komen. Buurtbemiddeling helpt je om het gesprek met je buren makkelijker aan te gaan, zonder in een ruzie te belanden. We luisteren en geven tips hoe je zelf stappen kunt zetten richting een oplossing. Als dat niet lukt, dan komen onze bemiddelaars in beeld om je te helpen. Bellen naar buurtbemiddeling voor overleg en advies kan altijd en kost niets

Waarvoor kunt u buurtbemiddeling inschakelen?

Over elk probleem met uw buren kunt u contact opnemen, wij kijken dan samen met u of bemiddeling kan worden ingezet. U kunt denken aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding, woekerende tuinen, parkeerproblemen, rommel of stankoverlast, of intimidaties en pestgedrag.
Voor overlastsituaties waarbij sprake is van buitensporige agressie of van verslaving, of wanneer er al juridische procedures lopen, is bemiddeling niet altijd mogelijk.

Contact met buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling wordt in Vijfheerenlanden verzorgd door BindkrachtVHL en ElkWelzijn. Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal.
Bel met Buurtbemiddeling: Jette Bertels 06 - 479 202 29 of Carla Roorda 06- 204 336 26, of kijk op de website van ElkWelzijn (Deze link gaat naar een externe website) of de website van BindkrachtVHL (Deze link gaat naar een externe website).