Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven zelf geen oordeel.

Buurtbemiddelaars begeleiden het contact tussen u en uw buren. Ze proberen de partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. Een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Waarvoor kunt u buurtbemiddeling inschakelen

U kunt denken aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding, rommel in het trappenhuis enzovoort. Voor overlastsituaties waarbij sprake is van buitensporige agressie of alcohol- en drugsproblemen kunt u niet terecht bij buurtbemiddeling. Daarvoor moet u contact opnemen met de politie.

Woont u in de voormalige gemeenten Leerdam of Zederik dan kunt u contact opnemen met Elk Welzijn (Deze link gaat naar een externe website), 0345 - 515 227, buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl.

Woont u in de voormalige gemeente Vianen dan kunt u contact opnemen met BindkrachtVHL (Deze link gaat naar een externe website), 0347 - 374 097 of 06 - 4792 0229, buurtbemiddeling@welzijnvianen.nl (Deze link gaat naar een externe website).