Buurtpreventie

De gemeente Vijfheerenlanden heeft veel wijken en buurten met een eigen karakter. We doen onze uiterste best om de gemeente schoon, heel en veilig te houden.

Dit doen we samen met partners zoals bijvoorbeeld de politie, reinigingsdienst Waardlanden en het jeugd- en jongerenwerk. Maar voor een belangrijk deel worden we ondersteund door onze inwoners en ondernemers zelf. Bijvoorbeeld door op vrijwillige basis deel te nemen aan diverse vormen van buurtpreventie.

Op deze pagina informeren we u over het doel van buurtpreventie, de verschillende soorten en ook over hoe de gemeente buurtpreventie ondersteunt. Meer inhoudelijke informatie over dit thema vindt u in de publicatie Richtlijn buurtpreventie Vijfheerenlanden 2019-2022 (Deze link gaat naar een externe website).

Aanmelden

Indien u vragen heeft over deze informatie of u wilt zich aanmelden voor een van de buurtpreventie initiatieven mail dan naar buurtpreventie@vijfheerenlanden.nl.

Doel van buurtpreventie

Buurtpreventie heeft tot doel dat inwoners een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in een bepaald gebied. Het gaat hier vaak om de leefomgeving van de deelnemers.

Buurtpreventie gaat grotendeels over signaleren en melden van onveilige situaties in de omgeving. Dit leidt ertoe dat concrete problemen zoals overlast, inbraken en andere verdachte situaties worden opgelost of voorkomen. Het draagt ook bij aan het gevoel van de gezamenlijke verantwoordelijk om de leefomgeving leefbaar te maken of te houden.

Buurtpreventie kan betrokken worden bij samenwerkingsacties op diverse veiligheidsthema’s, denk bijvoorbeeld aan extra inzet bij campagnes zoals woninginbraak,tijdens oud en nieuw of in het geval van een golf van auto-inbraken.

Soorten buurtpreventie

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden kennen we op dit moment de volgende vormen van buurtpreventie:

Burgernet

Burgernet is een netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven in een gemeente. Dit netwerk kan ingezet worden door politie en gemeentes bij onder andere vermissing of woninginbraak. Voor meer informatie of om u aan te melden bij Burgernet kunt u terecht op de website burgernet.nl. Daar staan instructies hoe de burgernet app gedownload kan worden.

Digitale buurtpreventie

In de gemeente Vijfheerenlanden zijn diverse WhatsApp-groepen.

Buurtpreventieteams/ buurttoezicht

Een buurtpreventieteam bestaat uit bewoners die op straat toezicht houden in een bepaald gedeelte van onze gemeente. Hierbij zetten zij zich in voor de veiligheid van hun omgeving. Dit doen ze door gezamenlijk door het gebied te lopen. Ze zijn de extra oren en ogen van de gemeente en politie. Deelnemers aan buurtpreventieteams spreken personen eerder aan en zijn aanspreekbaar om informatie mee te delen. Als ze tijdens het lopen onveilige situaties tegenkomen dan melden ze die bij de gemeente en/of de politie.

Door de actievere samenwerking die buurtpreventieteams vaak hebben met de gemeente en politie kunnen ze in aanraking komen met gevoelige informatie. Daarom moeten deelnemers van deze teams een Verklaring Omtrent Gedrag hebben.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u een e-mail sturen naar buurtpreventie@vijfheerenlanden.nl.

Ondersteuning door de gemeente

De gemeente Vijfheerenlanden waardeert buurtpreventie. Dit proberen we op verschillende manieren te uiten. Zo hebben we een aanspreekpunt voor buurtpreventie initiatieven en sluit deze persoon zoveel als mogelijk aan bij vergaderingen en initiatieven. Ook bieden we trainingen aan om buurtpreventie te versterken. De trainingen sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen die er leven. Dit kan dus gaan over het gebruik van sociale media of over het signaleren van onveiligheid op straat. Ook proberen we zoveel mogelijk maatwerk te leveren, zo hebben we in het verleden de buurtpreventieteams een zaklamp cadeau gegeven of hebben we voor enkele initiatieven buurtpreventieborden geplaatst.