Checklist documenten exploitatievergunning horeca

Voor het aanvragen van een exploitatievergunning horeca heeft u bepaalde documenten nodig. We leggen op deze pagina uit welke documenten dat zijn. We behandelen alleen aanvragen die compleet zijn.

Algemene gegevens

 • Ondernemingsplan: inclusief startkapitaal, opstartkosten, aanloopkosten, goodwill kosten, voorraadkosten, omzetprognose, omschrijving bedrijfsvoering, menukaart.
 • Huur-, pacht- of koopovereenkomst van het pand.
 • Huur-, pacht- of koopovereenkomst van de onderneming.
 • Organogram van de onderneming.
 • Plattegrond van de inrichting inclusief terras: met de afmeting (lengte en breedte). Geef ook duidelijk aan wat de plaats van het terras is ten opzichte van het pand.

Als van toepassing

Deze documenten meesturen als het van toepassing is op uw situatie:

 • Pacht- of koopovereenkomst van de inventaris van de inrichting.
 • Oprichtingsakte / statuten (niet nodig voor eenmanszaak).
 • Kopie van aandelenhoudersregister.
 • Bij stichting of vereniging: bestuursreglement.

Financiering

 • Bewijs van de herkomst van de financiering (zie ook het Formulier Wet Bibob en Vergunningen) bij:
 • Eigen vermogen: Jaaropgaven, jaarcijfers, bankafschriften, kopie aangifte inkomstenbelasting (van de afgelopen 3 jaren).
 • Vreemd vermogen: Overeenkomst met de financierder, bankafschriften.
 • Bij leningen uit het buitenland met erkende vertaling van de overeenkomst + jaaropgaven, jaarcijfers, bankafschriften, kopie aangifte inkomstenbelasting (van de afgelopen 3 jaren).
 • Als u ook andere onderneming(en) heeft oprichtingsakte/statuten hiervan (niet nodig bij eenmanszaak) en kopie aandelenregister.

Als van toepassing

Deze documenten meesturen als het van toepassing is op uw situatie:

 • Kopie geldige verblijfsvergunning met aantekening "mag werken in NL".
 • Aangifte vennootschapsbelasting van geldschieters.
 • Bij eerder faillissement: documenten over de afwikkeling.
 • Bij opeisbare schulden: aflossingsschema('s), zo mogelijk bankafschrift.
 • Bij aanvraag door een ander: machtiging.
 • Bij avond- en nachtzaken: veiligheidsplan

Deze documenten meesturen als u ze heeft:

 • Jaarcijfers vorige ondernemer.

Alcoholwet

Op 1 juli 2021 is de nieuwe Alcoholwet (Deze link gaat naar een externe website) in werking getreden. Voor een alcoholvergunning moet u een Verklaring Sociale Hygiëne (Deze link gaat naar een externe website) hebben.

Kansspelautomaat

Wilt u een kansspelautomaat in uw horecaonderneming plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning wordt ook wel aanwezigheidsvergunning genoemd. De gemeente kan de vergunning afgeven voor maximaal vijf jaar.

Wat is een kansspelautomaat?

Kansspelautomaten zijn speelautomaten, die geen behendigheidsautomaten (zoals flipperkasten) zijn, maar gokkasten waarmee ook geld kan worden gewonnen en waar doorgaans geen behendigheid bij te pas komt. Voorbeelden van een kansspelautomaat zijn een fruitautomaat of automatische roulette.

Voor een behendigheidsapparaat (zoals een flipperkast of een videospel) heeft u geen vergunning nodig.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik een vergunning wil aanvragen?

 • Kansspelautomaten mogen alleen geplaats worden in hoogdrempelige horecaondernemingen en automatenhallen.
 • U moet een geldige Alcoholwetvergunning (drank- en horecavergunning) hebben.
 • U mag maximaal twee automaten plaatsen.
 • De aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten is persoons- en adres gebonden. Dit betekent dat iemand anders uw vergunning niet mag gebruiken.

Wat kost een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten hangt af van een aantal factoren zoals bijvoorbeeld het aantal kansspelautomaten en de duur waarvoor de vergunning wordt afgegeven. De kosten zijn te vinden in de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (Deze link gaat naar een externe website).

Hoe vraag ik een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten aan?

Via bijgaand aanvraagformulier en een plattegrond waarop de plek van de kansspelautomaten zijn aangegeven, kunt u een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten aanvragen.