Cliëntondersteuning

Op zoek naar de juiste zorg en ondersteuning bij de gemeente kunnen er veel vragen op u afkomen. Wilt u daar hulp bij maar kunt of wilt u daarvoor niet terecht bij familie, buren of vrienden?

oe dan een beroep op een onafhankelijk cliëntondersteuner. Deze adviseur is onafhankelijk van de gemeente en zorgorganisaties. De cliëntondersteuner denkt met u mee en geeft u onafhankelijk advies. Dit is gratis, u betaalt ook geen eigen bijdrage.

Wat kan een onafhankelijk cliëntondersteuner voor u betekenen?

De cliëntondersteuner kan u helpen om een gesprek met een consulent van het Sociaal team Vijfheerenlanden, Avres of UWV goed voor te bereiden. Als u het prettig vindt, dan kan de cliëntondersteuner ook bij dat gesprek aanwezig zijn.

De cliëntondersteuner kan u helpen bij (aan)vragen op het gebied van:

  • Zorg en ondersteuning voor kinderen en volwassen
  • Persoonsgebonden budget (PGB)
  • Diverse gemeentelijke voorzieningen zoals hulpmiddelen en woonvoorzieningen
  • Vervoerspas voor mensen met een beperking
  • Sociale dienst (Avres)
  • UWV

Daarnaast kan de cliëntondersteuner u informatie en advies geven over:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Jeugdwet
  • Participatiewet

Waar kunt u terecht voor gratis onafhankelijk advies?

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Mee-UGV (Deze link gaat naar een externe website).
Neem contact met hen op via clientondersteuning@mee-ugv.nl of 030 - 264 2255.